Det finns ett skriande behov av innovativa mentorer

 

Gamla tiders mentorskap är ute. Det är inte längre kunskapsöverföring från äldre till yngre som behövs för att skapa tillväxt och ett hälsosamt arbetsliv. Istället ropar många efter kreativa, intressanta, erfarna, sporrande, nytänkande personer som kan ställa upp som reflektionspartner och bollplank under en tid.

Intressant nog möter vi ofta i våra roller som ledarutvecklare och affärskonsult personer som borde vara mentorer, men de tvekar ibland för de vet inte riktigt vad som krävs. Vi möter lika ofta personer som skulle behöva en mentor, men som inte vet vilken kraft som ligger i mentorskap.

Den som vill vara eller ha en innovativ mentor, behöver förstå den moderna mentorns uppgift. Mentorn behöver ha både egna erfarenheter och lust att se andra utvecklas. Dessutom behöver mentorn ha en del smarta verktyg i bakfickan. När vi skrev vår bok ”Det innovativa mentorskapet” utgick vi ifrån mentorns behov. Resultatet är en bok om den mer relationsorienterade och psykologiska sidan av mentorskapet (Helénes område) och den mer affärsmässiga och resultatorienterade (Günthers område).

Nya tiders mentorskap kräver nytänkande personer, unga som gamla, som med sina erfarenheter och med metoder hämtade från affärskonsultens, coachens eller kanske idrottens värld får saker att hända i andras huvuden, men framför allt i andras verksamheter. 

Vi tror att det nät av psykologi, affärsutveckling och konkreta verktyg vi väver, kan hjälpa många som vill vara eller ha en innovativ mentor.  Innovativt mentorskap behöver få större plats i yrkeslivet, för affärernas och hälsans skull. Läs mer på www.detinnovativamentorskapet.se

Vill du ladda ner det första kapitlet av "Det innovativa mentorskapet" klicka här!

 

7 december 2015
Till toppen av sidan Till topp