Att ha en mentor eller få chefscoachning, vad är bäst?

En nybliven chef ber mig om chefscoachning och jag får åter frågan om skillnaden mellan mentor och coach. På coachens sätt frågar jag vad hen själv tänker om det.
 
”En mentor tänker jag mig är en äldre man med narcissistiska drag som vill prata om sin karriär. Som man kan lära sig saker av om man själv gör samma typ av karriär. Om det nu är möjligt. Det känns lite förlegat.”
 
Då är jag tvungen att tala om att jag skrivit en bok om det innovativa mentorskapet ihop med den suveräna affärsmentorn Hiltmann. 
 
”Ah”, säger hen. ”Hiltmann har jag haft som lärare på IHM. Just det Hiltmann är affärsmentor. Spännande!”
 
Jag kliver in i det coachande förhållningssättet och säger:
 
”Så mentorskap känns förlegat och affärsmentorskap känns spännande. Berätta hur du tänker.”
 
Det blir ett samtal om värderingar. Ett viktigt samtal, där hen får syn på saker hos sig själv.
 
”Mentorer är väl gratis?”, säger hen och hintar om att jag som chefscoach är rätt dyr.
 
Jag svarar coachande: Vad tänker du om gratistjänster? Hen svarar att det är svårt att ställa krav när någon gör saker ideellt och att man lätt hamnar i tacksamhetsposition. Jag frågar vad som händer då. Vad det leder till, vad det inte leder till och varför.
 
Jag vet att coachens metoder ger resultat, det är bevisat i åtskilliga studier. Men så har coachen minst 60 timmars coachutbildning, många har betydligt mer, och genomgått olika tränings och examinationskrav.
 
Mentorer använder de metoder de råkar kunna och har ingen utbildning för att mentorera. Men mentorskap är under förvandling. Inom en snar framtid har vi mentorer som likt coacherna är utbildade för det de gör, som ser mentorskap som en komplementär karriär och tar betalt för det de åstadkommer. Kanske till och med mer betalt än coachen. 
 
För mentorn har något som coachen ofta saknar: Självupplevd erfarenhet av dyrköpta misstag och starka prestationer i näringslivet, som högpresterande specialister, framgångsrika entreprenörer, uthängda vd:ar som både fallit och rest sig, mästerliga chefer eller kanske otämjda samhällsomstörtare.
 
Att ventilera sina verksamhetsutmaningar med en sådan tror jag är oerhört fascinerande. Om mentorn dessutom lär sig kommunicera på sätt som leder till utveckling hos andra, snyltar på coachernas vinnande koncept och arbetar målfokuserat, då skulle jag föredra en mentor före en coach.
 
Hälsningar Heléne

 

16 maj 2016
Missar du vill undvika i förändringsarbetet
Välj en tid som passar direkt i kalendern!
Till toppen av sidan Till topp