Ekonomi - Ledarskap

Har ekonomi och ekonomisk uppföljning något med ledarskap att göra? Absolut, hävdar jag!

I ett sunt och friskt företag där företaget har en klar målsättning och vision och där alla vet vad som förväntas av varje medarbetare finns också ett gott ledarskap. Jag tror inte att det räcker att företaget har en VD som är en god ledare. Jag tror att det krävs att VDn också rekryterar kunniga medarbetare som är duktiga ledare även på varje enhet i företaget. Att en ekonomichef skall kunna räkna är en självklarhet men är det lika självklart att efterfråga dugligheten som ledare när du rekryterar en ekonomichef? Tyvärr tror jag fortfarande att det många gånger glöms bort. Utbildning, erfarenhet och gärna uppvisade ekonomiska resultat gör att du blir anställd. Att vid en rekrytering falla på att dina referenser angående ditt ledarskap är dåliga eller i vissa fall till och med negativa är inte lika vanligt. Just för att förståelsen för att ledarskap och ekonomi hör ihop många gånger saknas.

I min värld handlar det mesta inom en ekonomi om ledarskap. Vad är kostnadskontroll, budgetering, produktkalkyler om inte ledarskap? Förmåga att tala om varför vi skall ha en kostnads kontroll. Vad vårt mål är och hur långt vi har kvar? Vad är det som avviker och vad måste vi göra för att korrigera? Tydlighet, synlighet och inte minst enkelhet = bra ledarskap.

Om vi bara går 10-15 år tillbaka i tiden och tittar på en ekonomiavdelnings roll i ett företag fann vi oftast en avdelning vars uppgift var att producera siffror och möjliggöra kontroll och uppföljning av de ekonomiska målen. Mycket tid las på att producera tidskrävande budgetar som aldrig var något annat än en gissning om framtiden. Många gånger upplevdes ekonomiavdelningen leva sitt eget liv bland siffror och kalkyler. Att ekonomiavdelningen är en servicefunktion till övriga företaget tror jag inte var en vanlig syn.

Idag krävs det att ekonomiavdelningen är en del av ett företag, där synlighet, öppenhet och framförallt tillgänglighet finns för resten av företaget. Ska en ekonomiavdelning vara det, krävs ett bra ledarskap. Ledarskapet skall också representera ekonomiavdelning i övriga företaget och öka förståelsen för vad ekonomi kan göra för resten av företaget. Att då ha en dålig ledare för denna enhet är förödande likväl som dåliga ledare i alla företag på alla tjänster är förödande.

Helene Brandrup-Wognsen

30 april 2010
Till toppen av sidan Till topp