Blogginlägg av Helene Brandrup-Wognsen

Helene Brandrup-Wognsen

Jag är ekonomi- & personalchef på IHM. Det som driver och inspirerar mig är möjligheten att få vara med att påverka den väg som vi väljer för IHM framåt. Diskutera och integrera med människor är det som ger mig energi.

Har ekonomi och ekonomisk uppföljning något med ledarskap att göra? Absolut, hävdar jag! I ett sunt och friskt företag där företaget har en klar målsättning och vision och där alla vet vad som förväntas av varje medarbetare finns också ett gott ledarskap. Jag tror inte att det räcker att företaget har en VD som är en god ledare. Jag tror att det krävs att VDn också rekryterar kunniga medarbetare som är duktiga ledare även på varje enhet i företaget. Att en ekonomichef skall kunna räkna är en självklarhet men är det lika självklart att efterfråga dugligheten som ledare när du rekryterar en ekonomichef? Tyvärr tror jag fortfarande att det många gånger glöms bort. Utbildning, erfarenhet och gärna uppvisade ekonomiska resultat gör att du blir anställd. Att vid en rekrytering falla på att dina referenser angående ditt ledarskap är dåliga eller i vissa fall till och med negativa är inte lika vanligt. Just för att förståelsen för att ledarskap och ekonomi hör ihop många gånger saknas. I mi...

Till toppen av sidan Till topp