Blogginlägg

Han är strategi- och affärsutvecklingschef med det prekära uppdraget att säkerställa att OKQ8 fortsätter att vara relevanta i en framtid utan fossila drivmedel. Men vad driver honom? Jag träffar Philip Palmgren, ny styrelseledamot i stiftelsen IHM. Han är en fena på omvärldsbevakning och ger sina bästa tips inom området. Men först tar vi pulsen på honom. Du drivs av att utveckla, förnya och skapa värde. På din lyra finns två strängar som vanligtvis inte sitter på samma lyra -  beteendevetenskap och affärsutveckling. Vilken ljuv musik kan uppstå i denna förening? - Jag upplever att min utbildning och erfarenhet inom HR har givit mig en väldigt bra bas att stå på i min roll som ledare. I utbildningen ingår en stor del organisationsutveckling och ledarskap vilket har genererat god insikt om vilka organisatoriska och individknutna faktorer som behöver vara på plats för att driva igenom förändring och nå framgång i det. Exempel på kritiska faktorer är delaktighet, engagemang, förankring ...

Hon är digital inföding men långt ifrån duvunge. Till vardags är Louise Brudö affärscoach med ansvar för Acceleratorprogrammet på Chalmers Ventures. Hon har ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt entreprenörskap och har startat och drivit egna bolag men också som regionchef för Venture Cup. Nu tar hon plats i stiftelsen IHMs styrelse och tillför kompetens för nästa generations lärande. Vad hoppas du kunna bidra med i IHMs styrelse? - Jag vill gärna tillföra ny kunskap och erfarenhet inom ett område som inte tidigare varit representerat i styrelsen. Jag är entreprenör och kvinna och hoppas kunna vara en representant för hela min generation digitala infödingar. Jag vill vara IHMs öron i omvärlden med bäring på den digitala transformationen, särskilt inom Edtech (Education Technology). Just nu startas kluster med företag som jobbar för att förändra hur man lär sig, och där är jag uppdaterad. Jag har också effektiva metoder och processer för hur man jobbar framåt, och jag har verktyg som...

Världens mest trendiga livsstil stavas LOHAS, Lifestyle of Health and Sustainability. Med 40 % av Sveriges befolkning i sitt grepp är denna köpstarka grupp en faktor som påverkar hela den svenska marknaden. Traditionella målgruppsindelningar är inte relevant för alla. Svensk konsumtion är inte längre direkt kopplat till konsumentens ålder, bostadsort och inkomst. Nu är det istället våra värderingar, vilka vi vill uppfattas vara, som främst styr våra köpval - och den livsstil som kanske bäst representerar denna nya tid heter LOHAS. Vill leva livet fullt ut Det mest centrala i LOHAS-kulturen är hälsa och hållbarhet - att leva livet fullt ut utan att det sker på någon annans bekostnad. Utifrån denna tanke är det viktigt att vara medveten om hur ens egna vardagsval, inte minst konsumtionsval, påverkar Sverige och omvärlden. Livsstilens inflytande har lett marknaden till en punkt där ekologiskt och etiskt hållbara produkter säljer som smör. Som exempel kan nämnas att ekohandeln stod för...

Det är certifieringstider på IHM och vi vill gratulera våra 480 deltagare som nu premierats för sina insatser och med stolthet tagit emot sina certifikat. Grattis också till företagen därute som satsar på att utveckla era medarbetare! Vi hoppas att ni ger dem utmaningar som stimulerar dem att finna nya vägar att skapa kundvärde och öka konkurrenskraften. Stort grattis och lycka till med era framtida utmaningar! Här kommer några bilder ifrån denna glada tillställning i Stockholm, Göteborg och Malmö.                        

Genom att belöna dina medarbetare kan du få dem att göra det du vill att de ska göra. Men om du vill att de ska ta ett större ansvar och tänka själva får belöning motsatt effekt.   Ledarcentrum vid Försvarshögskolan bedriver forskning om ledarskap. De senaste rönen visar att destruktiva ledarbeteenden är långt mer skadliga än man tidigare trott. Det visar sig att passiva destruktiva beteenden över tid,  såsom feghet, osäkerhet, upplevas som rörig eller otydlig, kan få mer djupgående negativa konsekvenser än mer uppenbart dåliga beteenden som arrogans, orättvisa, hot, bestraffningar och överkrav.      Så hur ska man då bete sig som ledare? Alla har vi ju både bra och dåliga sidor. Den goda nyheten är att det går att göra något åt det, och en bra början är insikt om ditt beteende i olika situationer.   Det förhållningssätt som forskningen visar har tydligast påverkan på resultatet är Försvarhögskolans koncept Utvecklande ledarskap (UL). Det är också den ledarmodell som visats sig var...

Det roligaste är att se människor växa - därför jobbar jag på IHM. Att detta sker med skratt och glädje gör det bara än bättre. Det är en förmån jag har haft i 10 år, framförallt på IHM Projektledning i Stockholm. Min tro är att en bra projektledare kan leda projekt i vilken bransch som helst. Därför har jag en bakgrund som projektledare från olika branscher: IT, Bygg, Logistik, Detaljhandel. Idag jobbar jag på ett branschneutralt företag, GS1 Sweden. Kompetens, inte bara kunskap IHM Projektledning skiljer sig från andra projektledarkurser på marknaden. Det omfattar en hel del ledarskap (vilket många andra kurser förvånansvärt hoppar över), dessutom prövas kunskaperna gång på gång i övningar och verkliga praktikfall. Det innebär att programmet inte bara ger kunskap om, utan kompetens att faktiskt planera och leda ett projekt. Jag kan se hur nöjda deltagarna blir när de utvecklar en förmåga som de har användning av. Det är skillnad mot de 2-3 dagars kurser som trycker in mycket kunsk...

IHM växer och i höst har vi 14 utbildningsstarter på IHM Yrkeshögskola. Därför behöver vi förstärka vårt team och söker dig som vill jobba hos oss under våren med antagningprocessen i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Som antagningskoordinator på IHM får du en chans att ta del av en blomstrande affärsverksamhet som har siktet på framtiden. En tydlig struktur och härliga kollegor genererar trygghet och färdigheter som efter ditt uppdrag ger dig möjlighet att anta en framtida nyckelroll i alla typer av företag och organisationer!    Brinner du också för att se människor utvecklas? Härligt! Då kommer du att trivas strålande på IHM.   Tjänsterna gäller projektanställning från 1 mars till och med 30 juni. Vi intervjuar löpande och tjänsterna tillsätts så fort det känns rätt. Klicka på den ort du är intresserad av nedan och skynda dig med din ansökan!   Stockholm>>   Göteborg>>   Malmö>>    

Chefsrollen har förändrats dramatiskt under senare år. En riktigt bra chef är inte den som vet mest - en riktigt bra chef kan leda affären, skapa engagemang och få andra att växa och synas. En riktigt bra chef agerar föredöme, inspirerar men har också modet att konfrontera. Och likt en idrottare som vill vara på topp, krävs ständig träning. Men vem ansvarar för att träningen blir av? - Att vara ledare och chef är ett tufft yrke och du bör veta vad du ger dig in på när du tackar jag till rollen. Det är du som bestämmer om du vill vara chef eller inte, säger Sara Rönnqvist, senior affärskonsult, på IHM i en artikel i Kollega. Många har potential att bli goda ledare, men för att lyckas och klara av att möta kraven finns det bara en väg att gå. Läs artikeln Uppgradera dig till ledare 3.0  

Som certifierad handledare i Försvarshögskolans (FHS) koncept Utvecklande Ledarskap (UL) har jag nyligen tagit del av den senaste forskningen. Modellen har utvidgats med att inte bara omfatta utvecklande beteenden inom ledarskap, utan också destruktiva beteenden och deras påverkan på individen och organisationen. Forskningen visar att gott ledarskap har en viss positiv inverkan på medarbetares motivation, men att negativ inverkan påverkade och drog ned motivationen mer. Man säger också att negativa beteenden ”smittar” i större utsträckning än positiva. Det innebär att bra händelser endast kan få övertaget om de är så många som fem gånger fler i antal än de dåliga. Med andra ord säger forskningen nu att du får bättre effekt som ledare om du arbetar med att minska dina mörka sidor än att utveckla dina ljusa. Intressant! Forskarna pratar också om att passiva destruktiva beteenden såsom feghet, osäkerhet, otydlighet och att vara rörig, över tid kan få mer djupgående negativa konsekvense...

Idag är årets viktigaste dag för Sveriges alla anordnare av YH-utbildningar. Dagen då Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) tillkännager vilka ansökningar som beviljats, med andra ord vilka utbildningar som får ingå i Yrkeshögskolan under kommande år.  Vi är oerhört stolta och glada över beskedet att 93% av våra ansökningar har beviljats. Siffran kan jämföras med genomsnittet på 43% för utbildningsanordnare inom vårt segment. Beviljade YH-utbildningar med start hösten 2018: Digital Marketing & Sales Analytics - Stockholm, Göteborg, Malmö E-commerce Manager - Stockholm, Göteborg, Malmö Ekonomi- och Redovisningskonsult - Göteborg, Malmö Konceptutvecklare Event och Besöksnäring - Göteborg, Stockholm Internationell Säljare B2B - Göteborg Säljare B2B - Stockholm Säljare IT Solutions - Göteborg, Malmö   Heltidsstudier på IHM?Antagningsperioden till höstens utbildningsstarter startar den 14 februari. Vill du veta mer om IHM och våra YH-utbildningar? Läs mer här  

Kian Leigh Heera kom till Sverige för tolv år sedan från Trinidad. Han fick jobb som tågvärd på SJ, men hans dröm var att jobba med affärsutveckling och ledarskap. Så han bad om tjänstledigt för att läsa till Internationell säljare B2B på IHM. Samtidigt frågade han om han fick göra sin praktik på SJ, och det blev mer än så; en superspännande praktikperiod och ett examensarbete som gav högsta betyg. Vad kan locka svenska turister till Oslo och Stavanger? Norge står inför en avreglering av tågmarknaden 2019, och Kian och studiekompisen Ioannis Nikiforakis har i sitt examensarbete analyserat intressanta aktiviteter som kan locka svenska turister till området mellan Oslo och Stavanger, i första hand fisketurism, cykling, vattenpark och djurpark. Resultatet blev en strategi- och marknadsplan för SJs möjligheter att öka resandet till Norge.  – Det är en win-win. Det är både kul och givande att kunna stötta medarbetare som vill utvecklas i sitt yrkesliv. Och som i Kians fall kommer vi att ...

Följ med på en resa av insikter om hjärnan som kan komma att förändra dina tankar, känslor och även handlande på både arbetsplatsen och privat. Hur anpassar sig vår 40.000-åriga hjärna till en digital arbetsplats? Vad innebär det i praktiken? Vad hjälper oss att tänka fokuserat i en strid ström av information? Hur tar vi vara på de möjligheter som digitaliseringen ger, utan att tappa de analoga värdena?   IHM bjuder in till en halvdag med Anna Tebelius Bodin, pedagog, författare och föreläsare, som har gett över 500 föreläsningar runt om i Sverige och utomlands. Hon har en master i kognition från Lunds universitet och en master i Mind Brain Education från Harvard University.  Anna fokuserar på psykologin bakom hur vi lär och motiveras att tänka. Föreläsningen kommer att även att ge vägledning för hur vi bemöter varandra, presenterar information, väcker engagemang och hanterar stress.  Med vetenskapen som grund formar hon konkreta strategier för hur vi kan ta oss an de nya utm...

Hur hanterar hjärnan den nya digitala tillvaron? Vilka faktorer påverkar förmågan att tänka, möjligheten att minnas och viljan att förändras? Jag samtalar med Anna Tebelius Bodin, en fantastiskt kunnig och inspirerande person, som brinner för hjärnans möjligheter och begränsningar. Hon ger föreläsningar och utbildningsdagar om hjärnan som berör och förändrar tanken. Fokus ligger på konkreta idéer som ger insikt och förändrar både arbetssätt och vardagsliv. Hon har många visioner. En av dem är att människor som arbetar med andra människor får en allmän kunskap om vilka biologiska varelser vi är och hur det påverkar oss. I mars kommer hon till IHM och håller workshops om hjärnan i en digital tillvaro. Med bättre förståelse för hur hjärnan fungerar kan vi bli bättre på att dela kunskap i vardagen, lära av och lära nytt. SEMINARIUM: Den analoga hjärnan i en digital tillvaro Malmö 13/3 - läs merStockholm 15/3 - läs merGöteborg 20/3 - läs mer - Anna, du är pedagog och författare och före...

De är charmiga. De är giriga. De trakasserar och mobbar. De ljuger dig rakt upp i ansiktet. De skapar kaos och dålig stämning var de än arbetar. De kallas psykopater.  Psykopater är elefanten i rummet som de ansvariga inte vill se eller höra. Det resulterar årligen i psykosocialt lidande och ekonomiskt svinn i miljardklassen på svenska arbetsplatser. Psykopater är kort sagt en dold arbetsmiljöbov.  På det här seminariet får du lära dig hur du upptäcker den dolda arbetsmiljöboven. Var gömmer hen sig? Vilka varningssignaler ska du se upp med? Hur kan du skydda dig, din personal och din arbetsplats?  Ur innehållet Vilka branscher och arbeten lockar psykopater? Hur tänker psykopater? Hur arbetar psykopater? Hur påverkar psykopater arbetsmiljön? Hur skyddar du dig mot psykopater? Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. Hennes specialintresse är hur retorik kan användas för att ljuga och dölja fakta. Hon är författare till boken ”Har...

Att vara marknadsförare har aldrig varit så utmanande som idag. Det har heller aldrig funnits så oändligt många möjligheter att lyckas. Men framgång för morgondagens marknadsföring kräver nytänk och en hel del mod. Den tid då vi kunde förlita oss på en byrå för att skapa en kampanj som vi tryckte ut med hjälp av en stor mediebudget är sedan länge förbi. Då, när medielandskapet präglades av ett fåtal kanaler och när konsumenten hade få valmöjligheter, kunde vi känna att vi styrde över den bild vårt varumärke förmedlade. Idag är vårt medielandskap fragmenterat och digitaliseringen ger globalisering, ett högt tempo, konkurrens från oväntat håll och krav på transparens.  Dagens konsument styr vad hon väljer att lyssna på och när, och det finns ingen möjlighet att, såsom tidigare, tvinga på ett budskap på någon som inte vill ta emot det. Idag bygger allt på att förtjäna uppmärksamhet genom relationer, nätverk och dialog.  Förändringen som kommer med digitaliseringen påverkar inte bara m...

Digital Marknadsföring är nu standard och förändrat sättet vi både gör reklam men även hur vi ser på den. Inom mitt bolag Viva Media så försöker vi alltid blicka mot ett nytt år för att förstå hur vi bästa kan hjälpa våra kunder mot digital framgång. Mycket händer och det händer riktigt snabbt. Vill i följande artikel ge några råd och tankar kring det som det viktigaste att hålla koll på inför 2018. Så Här kommer några reflektioner.    Om 2016 var året för digitalisering var 2017 året för artificiell intelligens och 2018 års stora hajp kommer definitivt att vara Blockchain. Jag förklarar det hela kring Blockchain i en tidigare post som ni kan läsa här och en av punkterna får även bli första trenden.      1. Blockchain inom marknadsföring   Vad kan då blockchain innebära för marknadsföring? Blockchain har kapaciteten att revolutionera digital marknadsföring – en marknad som idag är värd över 175 miljarder dollar. Men frågan är var pengarna går? Där det idag är omöjligt att veta anta...

Sidor

Till toppen av sidan Till topp