// //

Strängt talat #1

Hej! Nu är jag här på bloggen. Det var inte helt givet att jag skulle ge mig i kast med det - jag är ju mer verbal, van att tala inför människor i alla möjliga sammanhang och för mig kommer det mer naturligt än att skriva, men det man tränar på, blir man ju bättre på. 

Precis som ni läsare, har jag kunnat följa debatten om misslyckade försök med privata skolor. Man sätter många individers utveckling på spel och därmed också vårt lands kunskapsförsörjning. Nu höjs allt fler röster om att utbildning endast ska drivas av offentliga anordnare/leverantörer. Här vill jag höja ett varningens finger.

För vad debatten sällan handlar om är att det också finns riktigt bra skolor, som faktiskt tar hand om och förvaltar sin idé om utbildning både till gagn för dem själva, eleverna och vårt lands kunskapsutveckling. Dessa skolor kommer sällan till tals – kanske för att det journalistiska fokuset oftast ligger på misslyckanden? Jag tänker också att det kanske finns inbyggt en viss ödmjukhet i de skolor som lyckats, och att de därför inte söker uppmärksamhet i dessa frågor. Jag tror därför inte på ett kategoriskt nej till privata utbildningar utan snarare på mer resurser för att utreda de aktörer som vill bedriva utbildning och deras syfte.

En annan anledning till att jag faktiskt tycker det ska finnas alternativ är, att jag tror att det leder till utveckling. Ett monopoliserat utbildningsväsen kan i vissa fall stagnera och därmed inte locka till sig de krafter som tänker nytt, framtid och utveckling. Vi hyllar konkurrens i övrigt i vårt samhälle, så jag förstår inte varför det inte skulle gälla även undervisning. 

MEN, syftet med att bedriva undervisning ska aldrig vara vinstmaximering i form av pengar. Vinsten ligger i att vara delaktig i människors utveckling för allas vår framtid. Om det sedan ger ett ekonomiskt överskott till följd av ett bra utfört arbete som gagnar alla, ser jag det som en möjlighet att ytterligare förbättra och utveckla.

Sedan starten 1966, drivs IHM Business School av en stiftelse. Vinsten återinvesteras i utbildningar, lokaler, forskning m.m. i syfte att hjälpa människor och företag att göra bättre affärer. Ur många perspektiv ställer detta stora krav på oss alla som jobbar här, inte minst på mig själv som VD.  Vi måste göra ett bra resultat, både rent affärsmässigt för att skapa mer resurser, men också ur ett nöjdkundperspektiv. Hela vår existens hänger på det. Vi mäter ständigt för att utvecklas och se till att alla de företag och människor vi jobbar med ska kunna omsätta sina kunskaper i praktiken från dag ett. Så att de i sin tur också gör bättre affärer.

Jag vill gärna ge ett exempel på hur vi jobbar med våra YH-utbildningar - av staten finansierade yrkeshögskoleutbildningar som bedrivs av olika aktörer över hela landet under överinseende av MYH (myndigheten för yrkeshögskolan). Men det är inte MYH som utformar utbildningarna; de godkänner, kontrollerar och granskar utbildningsplanerna och därefter finansierar myndigheten de platser som vi lyckas fylla. Själva grundtanken med dessa utbildningar är att de ska leda till jobb. Det kräver en nära dialog med företagen som ska anställa, så att innehållet verkligen svarar upp till deras efterfrågan på kompetens och yrkesroller.

För varje YH-utbildning skapar vi därför ett s k Advisory Board, med representanter från framgångsrika företag i branscher som efterfrågar den specifika kompetensen. Utvecklingsarbetet inleds med diskussioner om vilken kompetens företagen ser att de behöver, vad de tänker om framtiden osv. Utifrån ett antal sådana möten, analyserar vi och skapar ett utkast till utbildningsplan med teori, träningsmoment och affärscase som ska träna studenterna för verkligheten och hjälpa dem att göra ett bra jobb under sina praktikperioder. Vi bollar med företagen, filar, tänker, gör om. När alla är nöjda, lämnar vi in vår ansökan till MYH. Den här utbildningen ger den kompetens företagen efterfrågar! Och efter ett antal månader får vi besked. Beviljande eller avslag. Jag tycker att detta är en bra form av statlig inblandning i en privat skola, och det är lika spännande inför varje beslut, för beslutet blir för oss också en värdemätare på att vi tänkt rätt.

Vårt Advisory Board har fler funktioner än så att fylla. Några representanter gästföreläser hos oss, en del lämnar riktiga case för studenterna att jobba med, och många erbjuder praktikplatser. Resultatet av hela den här processen är att över 95% av deltagarna i utbildningarna har jobb, bedriver fortsatta utlandsstudier eller väljer att driva eget företag direkt efter examen. Resultatet glädjer mig, och detta är ett arbete som vi ständigt prioriterar, förändrar och förbättrar.

Våra YH-studenter vitaliserar hela vår skola! De ställer frågor som våra övriga deltagare, som redan är ute i näringslivet, kanske inte gör. De driver nyfikna samtal med nya och gamla chefer, i våra caféer, på nätverksträffar eller seminarier. Och när de själva kommer ut i näringslivet och behöver rekrytera, så är det inte sällan de hittar vad de söker hos oss på IHM. Det gör mig också mycket glad.

Vi jobbar hela tiden med vårt syfte framför ögonen: genom företagsanpassade program ute hos våra kunder, genom ledarskapsprogram, diplomprogram och YH-utbildningar hjälper vi till att skapa bättre affärer för företag som verkar i Norden. 

Nu när jag gett mig ut i bloggvärlden, hoppas jag att ni tycker, tänker och kommenterar kring det här. För ingen är perfekt, och jag vill ständigt utvecklas i en positiv riktning.

Håkan Sträng

PS: När detta publiceras så befinner jag mig i Orlando för att träffa ledande personer på Disney, Harley Davidson, jetBlue m.m. för att diskutera kundnöjdhet, ett begrepp som i en amerikansk företagvärld kommer på första plats men i svenska företag rankas först på 55:e plats. Underligt, men mer om detta nästa gång jag skriver här på IHM-bloggen. Tack för att ni läste ända hit.

31 oktober 2013
Till toppen av sidan Till topp