Vi drar mer än rör!

Jag var i Stockholm för att träffa Manne Didehvar, Chef Kompetensforum & HR-strateg på bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS Företagen. Anledningen är att IHM och VVSF skräddarsyr ett mycket omfattande ledarskapsprogram för VVS-branschen som startar efter sommaren. Naturligtvis vill jag höra lite om tankarna kring programmet och varför man kör igång.

– Hej Manne, vad står VVS-branschen inför?

– Hej, vår bransch består av mellan 80-90% entreprenöriella småföretagare, väldigt många av dessa har företagsnamn som innehåller något med ”Rör”, men vi drar mer är rör! Vi är en samhällsbyggande bransch som måste börja prata om effekten av det vi gör. VVS står för värme, ventilation och sanitet, oerhört viktiga delar av vårt samhälle som måste utföras av kompetenta och auktoriserade företag.

– Utveckla!

– VVS- branschen med allt ifrån montörer till ingenjörer arbetar för att våra barn ska ha tillgång till ren luft i skolan, att våra äldre och sjuka får det varmt och skönt på äldreboendet och på sjukhusen, samt sanitet som fungerar och håller sjukdomar borta från dig och din familj. VVS- yrket går helt enkelt ut på att erbjuda ett inomhusklimat som håller dig och din familj frisk. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att en betydande del av vår klimatpåverkan kommer från vårt boende. Här har VVS-branschen med världsledande kompetens om installationsteknik en avgörande roll när det gäller att leva upp till EU och regeringens ambitioner att sänka energianvändningen med 20% fram till år 2020.  

– Men då pratar vi om Offentliga platser i första hand eller?

– Nej, vi pratar om alla hus, men det är klart att det blir tydligare om man exemplifierar med t ex skolor där bristfällig ventilation direkt kan kopplas till försämrad inlärningsförmåga eller sjukhus där vissa delar av luften måste isoleras och renas för att minska risken för smittspridning. Men VVS handlar definitivt om alla hus, du vill ju trivas i ditt hem och ha en behaglig temperatur utan att det känns instängt och du vill kunna dricka friskt vatten direkt ur kranen. Vi måste bli bättre på att berätta om, förnya och nyansera bilden av VVS-branschen för att kunna attrahera framtidens kompetens.

– Så det är detta som ledarskapsprogrammet, som ni tagit fram tillsammans med IHM, handlar om?

– Det här är frågor som vi kommer att lyfta men programmet handlar om mycket mer. Vi har delat upp det i 3 delar där en del handlar om ”Ledarskap”, vi måste bli bättre på de här bitarna för att få kompetenta och medvetna medarbetare. Vi måste arbeta medvetet för att ändra stereotypen av en VVS-are för att lyckas få in fler unga, särskilt tjejer och öka mångfalden i branschen. En annan del handlar om ”Affärsmannaskap”, vi behöver öka lönsamheten i branschen, det är en överlevnads- och utvecklingsfråga. Den tredje delen handlar om ”Bransch och teknik” för att kompetenshöja vår bransch och se vad vi står inför i framtiden.

– Låter spännande, när drar ni igång?

– Vi siktar på att starta en pilot i augusti på IHM i Stockholm, Göteborg och Malmö.

– Och vilka är det som ska gå piloten?

– Grundare och ägare av VVS-företag, nästa generations ägare och talanger i branschen.

– När jag pratar med dig så ändras min bild av VVS-branschen och jag kommer att tänka på att Facebook byggde sin första serverhall, utanför U.S.A, i Luleå, vad beror det på tror du?

– Det är naturligtvis flera parametrarar inblandade, det geografiska läget, kommunens agerande och definitivt att den efterfrågade kompetensen fanns tillgänglig inom många områden. En serverhall på 28.000 kvadratmeter alstrar enorma mängder värme och det gäller att skapa en energieffektiv ventilation, att ta till vara på både värme och kyla. Det här är ett bra exempel på en del av framtidens jobb inom VVS och jag känner en stor branschstolthet över att de valde att etablera sig här.

– Då tackar jag för mig och önskar dig lycka till i er mission att utveckla synen på VVS.

– Tack, det ska bli oerhört roligt när det drar igång och vi kan träffas efter piloten så får du höra mer.

– Det gör jag gärna.

Intervjun är avslutad och Manne och jag fortsätter prata om lite andra saker, vi kommer in på hans bakgrund och helt plötsligt tar en ny historia fart, en skrämmande och i många stycken helt overklig för mig som är från trygga Sverige. Du kan läsa den här.

  

16 februari 2015
Till toppen av sidan Till topp