// //

Nyttan och effekten, för individ och företag.

Jag har snart varit på IHM i ett år, ett roligt och spännande år där jag har hunnit träffa många nya människor. Väldigt ofta har jag fått höra av elever, alumner, handledare och medarbetare om nyttan och effekten av att gå på IHM, för både individen och företaget. Eftersom IHMs egna NKI-undersökningar ofta är baserade på deltagarna personliga upplevelser ville jag också ta reda på vad som hade hänt på företaget, vilka eventuella resultat och effekter en deltagares chef hade upplevt.

Programmet IHM Affärsinriktat Ledarskap kräver att deltagarens högsta chef är synnerligen involverad före och under utvecklingsprocessen. Dessutom är det chefen som tillsammans med sin medarbetare och programansvariga sätter upp tydliga och konkreta mål, både personliga och affärsmässiga. Den tydliga kopplingen till företaget och affären gjorde mig väldigt nyfiken på att intervjua både en av deltagarna i det programmet och dennes VD i företaget, men först…

…vad är IHM Affärsinriktat Ledarskap, i korthet?

Jag ställer frågan till en av handledarna Lars Johan Clemedson.

I korthet så är det ett program för personer med flera års erfarenhet i ledande befattning, där vi har fokus på de utmaningar du ställs inför i ditt ledaruppdrag. Programmet utgår från dina förutsättningar och dina specifika utmaningar, både de personliga och de affärsmässiga, och den affärsmodell du styrs av. Programmet som totalt är på 11 dagar, spänner över ett halvår med aktiv coaching mellan träffarna.

– Vad innebär detta lite mer konkret för deltagaren?

En central del är att utforska och öka effekten av det egna ledarskapet, det sker utifrån tre teman: Leda sig själv, leda andra och leda affären. Programmet är designat för att verkligen ge resultat på sista raden. Det är en resa i dig själv som leder till stora positiva förändringar för dig och det företag du jobbar på.

– Och hur mäts nyttan och effekten för företaget?

Dina handlingar som ledare avgör affärsresultatet. Dina handlingar som ledare avgör hur dina medarbetare agerar hos kund. Att medvetet utveckla dina handlingar som ledare och kunna påverka ditt eget och andras beteende påverkar såväl medarbetare, kunder som marknad på ett positivt sätt. Alla deltagare har väldigt tydliga mål, alltid med fokus på affären och resultatet.

– Kan du hjälpa mig att få intervjua en deltagare med VD i samband med examinationen?

Det kunde Lars Johan och ett par veckor senare beger jag mig till mötet med Peter Granholm, Affärsområdeschef på Örnfrakt, en av deltagarna som precis ska examineras. Med sig har han också sin chef Johan Widebro, VD på Örnfrakt. För att spara dyrbar tid äter vi lunch samtidigt. Peter och Johan är öppna och lätta att komma i kontakt med vilket utmynnar i en bra diskussion där båda svarar på frågorna ur sin och företagets synvinkel.

– Hur kommer det sig att Peter går det här programmet?

Johan: – Jag gick själv det här för tre år sedan när jag stod inför utmaningen att bli VD på Örnfrakt. Jag fick uppdraget att skapa en bra och effektiv ledningsgrupp, jag var ung och jag kände direkt att jag behövde vägledning och bättre självinsikt i mitt eget ledarskap. Jag kunde känna igen mig själv i Peter när han stod inför stora beslut och med insikten om hur programmet Affärsinriktat ledarskap utvecklade mig själv, var jag övertygad om att det skulle hjälp honom också.

Peter: – Ja, det stämmer nog att jag och Johan har en del gemensamma drag och jag såg ju hur han förändrades till det bättre, hur han agerade kraftfullare, rakare och tydligare utan att på något sätt vara otrevlig. Vår ekonomichef har också gått programmet och jag såg samma förändring hos henne. När jag själv kände en viss frustration över mitt eget sätt att hantera vissa situationer och Johan frågade om jag ville gå programmet så tvekade jag inte.

– Fanns det en samsyn mellan er två kring vad ni ville uppnå för förändring och utveckling av Peter?

Johan: Mitt ansvar är att skapa en väl fungerande ledningsgrupp som ständigt strävar efter att vi utvecklas. På den ständiga resan förväntar jag mig att Peter ska vara en tydligare del av hela företagets utveckling framåt. Resultatmässigt vill jag se mer av hans förmåga att ta ansvar för att utveckla lönsammare affärer. Detta var mina huvudmål.

Peter: – Jag förväntade mig att lära känna mig själv bättre och göra en kraftig utveckling av mig själv som ledare. Detta har stundtals inneburit en riktigt tuff resa för mig men det har också varit väldigt stimulerande att nå nya insikter och när saker började falla på plats efter semestern så vände det rejält. Plötsligt löste jag och mitt team saker som legat olösta i tre år, vi fick igång en rak och tydlig kommunikation i gruppen och jag slutade att bli arg och frustrerad i diskussioner. Innan ville jag vara alla till lags och kunde grotta ner mig i minsta detalj för att ha kontroll, nu har jag börjat en resa där jag litar mycket mer både på mig själv och de jag jobbar med. Jag kan också se att det redan har resulterat i högre omsättning och lönsamhet för mitt affärsområde.

Johan: – Både de personliga och resultatmässiga målen har börjat infrias, med råge. Jag har sett Peters utveckling väldigt tydligt. För att exemplifiera så kunde en utmaning på Peters avdelning ofta innebära att Peter hade ett väldigt stort behov av att stöta och blöta frågan många gånger. Den ”nya” Peter avtalar nu ett möte med mig där han konstruktivt presenterar hur han tänker angripa problemet. Detta har redan resulterat i att vi har kunnat lägga mer tid hos kunden och skapat mer affärer. Jag såg exakt samma utvecklingstakt hos vår ekonomichef när hon hade gått programmet och det smittar av sig på vår organisation.

Peter: – Jag märker av det hemma också, jag har blivit bättre i alla relationer.

Johan: – Det var tre år sedan jag själv gick programmet men jag känner en fortsatt utvecklingskurva uppåt för egen del, jag tror att de flesta känner att jag blivit en bättre chef.

– Då vill jag bara tacka er båda för att ni delar med er och önska er en fortsatt bra utvecklingsresa.

Nu är det dags för Peter att redovisa, för gruppen och sin VD, det affärscase han har jobbat med under programmet och jag tackar för mig. De båda visar onekligen på tydlig effekt och nytta, både för dem själva och för företaget. Det var mycket intressant att lyssna på dem och jag hoppas att jag har lyckats förmedla den positiva energi som både Johan och Peter utstrålade. Funderar på om jag inte ska återkomma med lite följdfrågor till dem nästa år?

Aludd

21 oktober 2014
Till toppen av sidan Till topp