Med målet att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och lösa klimatkrisen…

Oj, tung rubrik! I förra veckan var jag i Stockholm med anledning av att IHM sponsrar tävlingen  ”Årets Unga VD 2016”. Stort grattis till Mikael Lezdins som vann! Det kan ni läsa mer om här, för det här inlägget ska handla om något helt annat!

Som på alla galor fanns också några spännande föreläsare. Charlotte Petri Gornitzka, tidigare generaldirektör på SIDA, nu ordförande i OECD:s biståndskommitté DAC, som jag inte visste något om. Och Darja Isaksson, som jag träffat och skrivit om flera gånger, här och här kan ni läsa mina tidigare inlägg om Darja.

Googlar man på Charlotte, får man upp en del kritik för korruption, och att hon försökt att frångå lagen om offentlig upphandling. Vad gäller den senare delen, måste jag ändå tillstå att jag har viss förståelse för detta; ett mer idiotiskt upplägg har kanske världen inte skådat (jag har skrivit lite raljerande om det här).

Vad gäller kritiken för korruption, inte bara gällande henne själv utan också SIDA, tog hon tjuren vid hornen direkt och inledde med: ”Nu tänker ni kanske korruption, men låt mig återkomma till det senare.” Hon har mig fast, det här vill jag gärna veta mer om!

Charlotte är musiklärare och skådespelare i grunden men har bl a jobbat med förändringsledarskap på Askus, som informationschef och bitr. generalsekreterare på Svenska Röda Korset, generalsekreterare för Rädda Barnens riksförbund, generaldirektör på SIDA, vice ordförande i World Economic Forums Global Agenda Council on Youth Unemployment, styrelseledamot i Vetenskapsrådet och nu ordförande i OECD:s biståndskommitté DAC. Det här är inget hon själv tar upp, men när jag inte vet vem hon är (förlåt min ringa kunskap) så tar jag Mr Google till hjälp. Men i kväll är hon här för att berätta om ett projekt hon varit med i på SIDA. 

Hon beskriver sin tid på SIDA som mycket spännande, och hon håller ett anförande som är så spännande och fyllt med detaljer att jag glömmer av att anteckna. Men hennes förmåga att förmedla sina tankar och insikter på ett inlevelsefullt sätt gör att ett och annat ändå har fastnat.

Hennes första insikt från SIDA: där pratade alla om att ”Med vårt arbete så bidrar vi till en bättre värld”. Detta tyckte Charlotte var en alldeles för blygsam väg att ta, så hon omformulerade deras mål till ”Vi måste leda arbetet för en bättre värld.” Hon lägger ut orden om hur stor den mentala skillnaden  är mellan BIDRA TILL eller LEDA, och hur hon sedan implementerade denna förändring i organisationen.

Hennes nästa insikt var att bistånd inte ensamt kan rädda världen, näringslivet måste också vara en stor aktör. Det för oss tillbaka till någonstans kring 2012, när FN jobbade hårt för att samla världens länder kring ett antal mål (det blev 17 till slut) för att vi alla tillsammans skulle kunna jobba i rätt riktning. I den här vevan bjöd Charlotte och SIDA in topparna i svenskt näringsliv till lunch, och lunchen slutar med att ”Swedish Leadership for Sustainable Development” bildas. Det här blir ett nätverk för konstruktiva samtal och tankar kring hur näringslivet också kan jobba för en hållbar värld.

Lönsamhet genom hållbarhet.
Charlotte upplever allt oftare att de goda exemplen har svårt att nå fram, men med nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development, finner man vägar för att berätta om hur svenska bolag jobbar i världen. I nätverket sporrar man varann att arbeta mer med de här frågorna, men framförallt föds insikten om att inte konkurrera om kunskapen kring hållbarhet, det måste till ett samarbete kring dessa frågor.

Hon gav en rad exempel på detta:

 • Löfbergs, HM och Volvo har inlett ett samarbete kring antikorruption och utbildning i Etiopien. 
 • SIDA och Volvo har skapat utbildning för Volvomekaniker i 10 länder i Afrika, där man också arbetat aktivt på att få in kvinnor på utbildningen, ca 30% idag. 
 • SIDA och HM samarbetar för att stärka kvinnligt ledarskap ute i världen. 

Med stor inlevelse och entusiasm berättade hon om den här resan; om hur ett tjugotal ledande företag och tre expertorganisationer med svensk koppling varit med och påverkat det som 2015 blev FN:s utvecklingsprogram, UNDP. 

Programmet består av 17 punkter, som stora delar av världen ställer sig bakom och ska jobba aktivt med, med målsättning att inom 15 år: 

 • Utrota extrem fattigdom
 • Minska ojämlikheter och orättvisor i världen
 • Lösa klimatkrisen. 

Fantastiskt, så här långt! Vill ni läsa mer om de 17 målen så hittar ni allt ni behöver här.   

Nu gör Charlotte och kvällens moderator Anna Bellman en undersökning bland oss i publiken. 

Kom nu ihåg att jag är på galan ”Årets VD”, anordnat av motivation.se, med en publik som till stora delar består av näringslivets ledare. Ja, det är inte utan att jag känner mig som den där katten bland hermelinerna. Men det känns som en spännande grupp att fråga.

Vi i publiken har uppmanats att ladda ner en app. för att kunna interagera med föredragshållarna,  och nu kommer frågor om hur de företag vi representerar arbetar med de här 17 punkterna och i vilken utsträckning. Vi ska svara på skalan 1-5, där 5 är bäst.

Fråga: Hur väl har ni lyckats med att kommunicera de globala målen internt? 

 • 11% av företagen på plats svarar 5! (För mig en oväntat hög siffra då jag i princip aldrig har hört om dessa mål i mitt nätverk.)
 • Nästan 27% ger sig själva en 3:a och 
 • Över 29% svarar 1. Det låter tyvärr sant.

Nästa fråga: I vilken utsträckning har ert företag planerade aktiviteter som kopplar till de 17 punkterna? Här blir betygen något sämre.

 • drygt 10% ger sig själva betyget 5
 • drygt 19% en 3:a  
 • nästan 36% en 1:a. Så…

…nu känns det inte lika bra. 

Men vänta! Låt oss nu inte fokusera på näringslivets bottensiffror, utan istället låta oss inspireras av dem som jobbar aktivt med dessa frågor, även om de bara rör sig om 10% av svenskt näringsliv. 10% är förmodligen mångdubbelt jämfört med för 10 år sedan, och galan kanske gav inspiration till fler företag att jobba mer aktivt med de 17 punkterna. Så…

…alla behöver naturligtvis förhålla sig till de 17 punkterna men alla behöver inte jobba med allt, från start. Gå igenom punkterna på ditt företag och se i vilken ände just ni kan börja jobba med, själv ska jag föreslå till IHMs VD att vi ska börja jobba med punkt 4: God utbildning för alla. 

Varför skulle inte vi, med våra förträffliga lärare och handledare, kunna vara en god kraft för att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla, eller åtminstone några!? Jag är säker på att vi hittar en väg för att kunna bidra till detta (nej, inte leda, Charlotte) för behövande långt utanför landets gränser.

Själv ska jag försöka utrusta en liten kommunikationsskola i Tanzania, genom min systerdotter Hannas försorg, med relevant ljud och bild utrustning. Vi får se om det lyckas, men ni är flera i mitt nätverk som behöver hjälpa till. Dessutom ska jag nog ge mig på att starta ett hjälp-till-självhjälps-projekt som jag och mitt fadderbarn Gideon har pratat om länge, en odling av Pawpaws, papaya, också i Tanzania, får se om energin räcker till!

Jag måste säga att Charlotte var så väldigt inspirerande att jag glömde bort snacket om korruption.  Men inte hon. I slutet av sitt anförande så tar hon upp det igen och säger ungefär såhär: - Jag och SIDA jobbar aktivt mot korruption. Det finns fläckar på vägen, som vi jobbat med. Tyvärr ser det inte lika ljust ut i omvärlden, och det får vi förhålla oss till när vi gör våra insatser. Ibland tvingas vi kortsiktigt ta beslut som vi inte gillar, för att vi långsiktigt ska nå målen för en bättre värld.

Jag inser att jag inte kan göra Charlottes föredrag rättvisa genom denna lilla text, för hon är som person väldigt inspirerande, energigivande och superinitierad. Men jag hoppas att jag åtminstone lyckats inspirera er till att läsa mer om de 17 globala målen.

Aludd

22 november 2016
Till toppen av sidan Till topp