// //

Kan det bli roligare att parkera?

Hej, ja egentligen handlar det inte om att det ska blir roligare, men företaget Inteleon gav våra YH-elever, på IT Solution B2B, uppgiften att ta fram idéer hur de ska bli en attraktivare och bättre leverantör av betalningslösningar, för parkering, än sina konkurrenter.

Härom veckan mötte jag IHM-läraren Per-Anders Grösfjeld i korridoren, vi pratade lite om Volvo Lastvagnar, där han har sitt ordinarie jobb och lite om Google på Irland där en av våra tidigare elever nu fått fast jobb. Sedan berättade han att hans elever på It Solution B2B skulle redovisa sitt mini-projektarbete för SMS Park om några dagar, om jag ville så var jag välkommen att lyssna, och det ville jag.

Jag kommer ner till salen och man känner att det är både nervositet och förväntan i luften, längst fram sitter representanterna från Inteleon, jag presenterar mig och slår mig ner. Efter ett kort anförande av Per-Anders så är det dags för den första gruppen av sju, att på 10 minuter berätta vad de kommit fram till för lösningar, hur det ska genomföras och den förväntade nyttan/effekten. 

Här kanske du som läsare blir lite besviken, för jag får naturligtvis inte berätta om vilka lösningar de kom fram till, men jag ska ändå försöka förmedla känslan av vad som hände och om kunden upplevde att detta var till nytta för företaget.

Först kort om företaget Inteleon och de förutsättningar klassen fick inför presentationen. Inteleon startade 2009 med syftet att lansera en betaltjänst för parkering som helt och hållet skulle kunna ersätta befintliga P-automater, resultatet blev SMS Park. De har idag ca 600.000 kunder, varav ca 120.000 är aktiva per månad, målet under 2016 är att fördubbla dessa siffror. Företaget har fyra dagar innan dagens presentationen gått igenom sin produkt och marknadsförutsättningar för eleverna. Eleverna har också fått några kontaktpersoner på företaget som de kan ringa om de har några frågor på vägen under de intensiva dagar de har på sig.

Första gruppen rivstartar med att aktivera kunden direkt med en liten tävling, ett skönt sätt att pedagogiskt förklara nyttan med deras upplägg som de visar strax efter. Man märker tydligt att de repeterat sin presentation, och genomför allt väldigt proffsig där alla i gruppen har givna roller. Jag studerar samtidigt kundens reaktioner och hur de antecknar flitigt, jag ser små nöjda nickningar dem sinsemellan. Alla presentationer avslutas med att kunden får möjlighet att ställa några frågor eller uttrycka några tankar kring vad de just sett.

Min egen fundering efter att första gruppen presenterat är om någon kommer att toppa det här, idéerna är bra, bra tänk kring genomförandet, tydliga anvisningar vad kunden behöver ta tag i direkt och i nästa steg. Jag blir faktiskt riktigt imponerad av deras arbete. Men…

…den höga nivån fortsätter, det hittas nya vinklingar på problemen, det skapas nya möjliga lösningar, kommunikationen skruvas och det är bra presenterat. Naturligtvis så finns det några som inte satsat lika mycket på själva presentationen, men det känns som alla tillför bra idéer. Ska bli riktigt spännande att höra hur kunden sammanfattar dagen.

En applåd, kunden börjar med en liten applåd och uttrycker sitt gillande, de berättar att de nu kommer att titta igenom alla presentationerna och låta personal på olika avdelningar bedöma vad som krävs i tid och pengar att genomföra de olika delarna. Därefter kommer ledningen utvärdera hur de går vidare och vilket eller vilka spår som kommer att bli aktuella. Avslutningsvis så bjuder de in hela klassen till en after-work på företaget där de kommer att presentera vad de kommit fram till.

När eleverna gått så sitter jag kvar en stund och snackar med Henrik, Thami och David från Inteleon för att få deras spontana reflektioner på dagens övning.

– Ni har redan uttryckt ert gillande till eleverna och ni ser väldigt nöjda ut, men hur kom ni på att ni skulle prova det här sättet?

– Jag gick själv på IHM för ett antal år sedan, och gillade verkligen att jobba med skarpa case, säger Thami. Vi ville komma utanför de tankebanor som är präglade av att vi på företaget jobbar med detta dagligen.

Alla är riktigt imponerade av vad de sett och några av de tankar de sett under dagen har beröringspunkter med en del projekt som redan pågår på företaget och det här blir värdefull input. De uttrycker också hur härligt engagemang de mötts av och vilken energi de själva fått av dagen.

Dagen efter har läraren Per-Anders en kort debriefing, jag är med och lyssnar. Innan den öppna diskussionen så diskuterar de i respektive grupp om vad som hänt och vad de kunde gjort annorlunda eller bättre. Alla uttrycker en härlig entusiasm över att få jobba med skarpa case och att kontakten med företaget varit så bra. Jag känner också att alla grupperna har tagit till sig av de andras lösningar och hur de presenterat, här finns en sund självkritik och en strävan att vässa sina lösningar som känns väldigt professionell.

Per-Anders avslutar med feed-back till varje enskild grupp och utrycker samtidigt hur nöjd han är med projektet, att alla höll tiden i presentationsfasen och att det finns en härlig gruppdynamik i klassen. Jag håller med, imponerande!

Aludd 

PS: Jag blev också inbjuden till after-worken men kunde tyvärr inte delta, jag hade i vilket fall inte kunnat rapportera här vilka lösningar företaget kommit fram till att gå vidare med, men visst är man nyfiken! 

19 november 2015
Till toppen av sidan Till topp