Hur bra är ”IHM Verksamhets­utvecklande ledarskap” egentligen?

”Det bästa som hänt mig”, ”Bättre än alla andra utbildningar tillsammans”, ”Jag funkar bättre på jobbet som chef men även rent privat” och liknande har jag vid ett flertal tillfällen hört från deltagare som gått ”IHM Verksamhets­utvecklande ledarskap”. Det skapar naturligtvis en nyfikenhet och jag stämmer träff med en av handledarna på utbildningen, Ulf Rosenberg, för att ta reda på lite mer.

– Hej Ulf, jag har blivit nyfiken på ”IHM Verksamhets­utvecklande ledarskap”. Är det ok att ställa lite frågor?

– Absolut Aludd, hoppas bara att jag kan besvara dem :-)

– Bra, först lite om din yrkesbakgrund, vem är det jag sitter här med?

– Lite kortfattat så har jag 19 år som officer i försvaret, där jag delvis arbetade med Försvarshögskolans verktyg, UGL och UL. Sedan har jag några år som chefsutvecklare på Mercuri och sedan 2005 är jag konsult, i egen regi, där jag jobbar med att utveckla människor.

– Och det gör du på IHM?

– Ja, bland annat, jag en av handledarna på ”IHM Verksamhets­utvecklande ledarskap” men jag har andra uppdrag också, precis som alla handledare på IHM.

– Var det i försvaret ditt intresse för den här typen av frågor väcktes?

– Ja, under många år där kände jag att jag inte blev sedd, eller att stora delar av mitt jobb kändes som transportsträckor. Men vid ett senare tillfälle, när jag tillsammans med ett stort antal människor skulle genomgå en 14 dagars kompetensutveckling inför ett utlandsuppdrag, mötte jag för första gången ett helt annat ledarskap, ett ledarskap som plockade fram min och andras inre motivation och glöd. Helt plötsligt fick jag bevis för det jag trodde på och att det fanns ett annat sätt att se på ledarskap - ett ledarskap som förstod att para det hårda och det mjuka.

– Heureka?

– Ja, lite så :-) Det väckte mitt intresse mig för den här typen av frågor, och idag jobbar jag heltid med det. På IHM började jag 2013 och har varit handledare i ett flertal ledarskapsprogram.

Vad vill du att deltagarna ska uppnå?

– Och då kommer vi in på Verksamhetsutvecklande ledarskap, VUL, vad är målet med programmet?

– Målet är att deltagarna ska förstå att hur de kan maximera sina medarbetares potential och bygga en framgångsrik och flexibel verksamhet genom sitt ledarskap. Att få verktyg som hjälper dig att leda i en tid där förändring ständigt står på agendan.

– Och hur går det här till och vilka är det som deltar?

– Vi vänder oss till den som varit chef i ett par år och som känner att de vill utveckla sitt ledarskap, skapa engagemang och bli duktiga förändringsledare. Programmet består av 4 block och löper över ca 6 månader. Mellan varje tillfälle har man coachingsamtal och ett utvecklingsarbete som man skall applicera i sin verksamhet.

– Hur ser det ut under ett arbetspass och vad diskuterar ni?

  • IHMs studiemetodik bygger på upplevelsebaserat lärande, och vi tränar hands-on på att hantera situationer och utmaningar kopplat till deltagarnas vardag. Vi diskuterar  forskningsteorier om effektivt ledarskap, högpresterande organisationer och UL - Utvecklande Ledarskap, men framförallt lägger vi stort fokus på praktisk tillämpning för att få ett bestående resultat.
  • Vi jobbar mycket i grupper om 3, s k triader. Det här är viktigt, för det är med triadmedlemmarna du bollar med under hela programmet. Inte sällan skapas här kontakter som utvecklas vidare efter utbildningen. Vi har två handledare på plats för att alla skall kunna vara med på en hög aktivitetsnivå och för att stimulera till mycket diskussioner.

35 miljoner +

– Många har pratat om den ”Gröna bubblan”, vad är det?

– Det är ett förhållningssätt som hjälper deltagarna att ha fokus på att vara ett föredöme, att förmedla personlig omtanke, inspiration och motivation i sin roll som ledare.

– Ok, innan lät det lite flummigt, men nu låter det väldigt konkret.

– Det är konkret, men det tar lite tid att ta till sig det som förhållningssätt. Här behövs diskussioner, gemensamma reflektioner och praktisk träning för att det ska bli ett naturligt verktyg som deltagarna använder sig av jämt.

– Men om det här är så bra borde väl alla företag skicka sina chefer?

– Som part i målet svarar jag stort JA på den frågan. Det blir fler och fler företag som också gör det, och de som tvekar känner förmodligen att de inte vet vad de får tillbaka.

– Kan man säga exakt vad de får tillbaka?

– Nej, men vi sätter alltid upp både mjuka och monetära mål. I ekonomiska termer är det ingen deltagare som inte levererat minst en sexsiffrig förbättring i närtid, uttryckt i kronor. Den som levererat mest till sitt företag var uppe i ca 35 miljoner. Nu uttrycker jag det i kronor och ören, men förbättringen är ett resultat av att medarbetarna trivs bättre på sitt arbete, ansvarsfördelningen blir rakare och engagemanget ökar, så den långsiktiga förbättringspotentialen är stor.

– Oj!

– Det handlar om att ta fram det bästa ur varje medansvarig, låta sig själv och de medansvariga vara i sin storhet! Man lägger enorma pengar och resurser på att rekrytera de bästa medansvariga när man kanske redan har dem på plats, och det tar bara 6 veckor att förstöra den bästa rekryteringen.

– Ni handledare måste komma väldigt nära era deltagare?

– Det gör vi naturligtvis, men ”Triaden” kommer på plats nummer 1, sedan kommer gruppen som helhet, sedan kommer kanske vi handledare. Det är många tajta band som knyts.

– Det låter väldigt spännande och känns mycket framtid, skulle den här typen av ledarskap fungerat för låt säga trettio år sedan?

– Det tror jag inte, samhället var mer auktoritärt och inte lika moget som idag. Dessutom var inte generationsklyftorna lika djupa så behovet var inte lika stort. Idag ska du som chef hantera 20-60 åringar som har helt olika erfarenheter, kunskaper och förhållningssätt till världen.

Alla ska veta var man ska och varför, och alla måste känna att de får plats.

– Till sist, är det något du tycker att jag glömt att ta upp?

– Nej, du är i din storhet :-) Men ett tips till företagen kan vara att skicka två deltagare, gärna två olikheter, för vi har sett att de företag som gjort det, dels har lättare att implementera de nya verktygen, dels att man ökar varaktigheten genom att de kan vara varandras bollplank.

– Då tackar jag för mig och önskar dig fortsatt framgång med deltagarna.

– Tack själv, det ska bli roligt att läsa vad du skriver.

När jag några dagar senare skriver ihop intervjun så kommer jag att tänka på en liten sidodiskussion jag hade med Ulf angående hur han, som handledare, uppfattas i det här tuffa programmet. – Man tycker inte om mig från början, svarar han och ler. Jag förstår vad han menar, för mina första kontakter med Ulf känns lite stela, han granskar och värderar väldigt tydligt, och även om jag inte direkt ogillar honom så känner jag mig obekväm. Idag, efter ett flertal kontakter så har jag fått en annan bild och jag inser att Ulf egentligen är en mycket nyfiken människa som närmar sig andra med positiv framfusighet som är lite ovanlig.

Aludd

 

26 januari 2015
Till toppen av sidan Till topp