// //

Den fiktiva skillnaden?

Hej, då var det dags för lite tankar om hur otroligt olika vi tänker i de politiska läger som vi skapat i Sverige. För visst är det så, att vänsterblocket tänker extremt annorlunda än högerblocket?

När man lyssnar på politikerdebatter, läser tidningar eller inlägg från vänner i olika politiska läger så får man en känsla av ett bråddjup mellan dessa politiska läger, och aldrig mötas de två. 

Jag har vänner som ofta förkastar allt höger om vänsterpartiet och även det motsatta. Jag har moderata vänner som aldrig överhuvudtaget skulle reflektera över ett förslag som kom från vänsterkanten, inte lyssna, inte försöka förstå och aldrig försöka få in förslaget i sin världsbild. För inte kan väl en högermänniska förstå en vänstermänniska eller tvärtom?

Samma människor kan sitta i en bar och vara rörande överens om vad som gått fel i samhället och vad som behöver göras. Men…

…när det kommer till hur:et så börjar det kanske knaka lite. Jag har funderat ganska mycket kring det här, och det jag ofta ser är att: Hur man förväntar sig att saker och ting genomförs i det stora skiljer sig ofta väldigt mycket från hur man själv skulle genomfört samma saker i det lilla, i sin familj eller i sin närmsta omgivning. Toleransnivån är helt enkelt större när det handlar om människor vi har en relation till.

En signal om hur olika vi tänker skulle kunna vara de två olika blockens budgetförslag, här borde vi  tydligt se vad som skiljer höger från vänster, eller?

Jag börjar med att titta på den enskilt största posten, ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning. Här skulle mina vänner i vänsterblocket säga att de kalla högermänniskorna inte vill satsa något för det ska bara löna sig att arbeta. Mina vänner i högerblocket skulle nog säga att det är bra med nedskärningar för alla fuskare, så att de som verkligen behöver får en dräglig vardag. Så vad skiljer i budgetförslaget?

S+MP+V ville satsa 101,02 miljarder kronor. Alliansen ville satsa 100,47 miljarder, alltså en skillnad på 0,55 miljarder. Oj, en avgrund? Ja, naturligtvis så finns det också skillnader i hur man vill använda dessa pengar och en bra debatt, med bra lyssnare och talare, skulle säkert föra den frågan framåt.

Nästa budgetpost jag tittat på där skillnaderna borde vara extremt stora med tanke på debatten är kostnaderna för ekonomisk trygghet för familjer och barn. Här kan ni själva höra alla okvädningsord som skallar från respektive block. Här vill S+MP+V satsa 83,91 miljarder och Alliansen 83,13 miljarder, en skillnad på 0,78 miljarder. Ca 80 kronor per år och individ om man slår ut det på hela befolkningen, naturligtvis mer om man delar upp summan på de människor som är berättigade till bidraget, men hur många de är hittar jag inga siffror på. 

Men hälsovård, sjukvård och social omsorg borde väl ändå vara en rejäl vattendelare? Ja, här vill S+MP+V satsa 64,44 miljarder och Alliansen 61,9 miljarder, så visst är det en skillnad(ca 4%), men är den så stor som vi får uppfattning av i debatten?

Så här fortsätter det, utbildning och universitetsforskning skiljer hela 0,51 miljarder. Försvar och samhällets krisberedskap skiljer 0,24 miljarder och kostnaderna för rättsväsendet skiljer sig inget alls.

Ekonomisk trygghet vid ålderdom är ju en fråga som flera velat ha som en stridsfråga och där är skillnaden hela 0,15 miljarder kronor, ca 80 kronor per pensionär och år.

Inom kultur och journalistkåren hör man ofta ett överväldigande stöd för vänsterblocket och det kan man ju förstå när man tittar på hur de olika blocken vill satsa våra gemensamma pengar. S+MP+V vill satsa 13,15 miljarder kronor på kultur, medier, trossamfund och fritid och här vill högerblocket bara satsa 12,79 miljarder, skrämmande skillnader, eller hur?

Som ni ser så är skillnaderna i kronor och ören inte så stora som debattklimatet gör gällande och kanske är det dags för riktiga och sakliga debatter istället för den populistiska teatern vi har fått vänja oss vid under de senaste årtiondena. Och kanske är det nu dags att blockpolitiken förpassas till källaren, vi är redo för ett positivt politiskt klimat, där vi lyssnar, försöker förstå och driver det här samhället framåt igen.

Åtminstone tycker jag det.

Aludd

PS: Budgetposterna för migration skiljer ingenting och integration och jämställdhet skiljer o,o6 miljarder kronor. Här finns det däremot andra aktörer på den politiska kartan som skiljer sig rejält.

19 maj 2015
Till toppen av sidan Till topp