// //

Därför är digitaliseringen en fråga för VD

- Hej David Ståhlberg!  Vem är du?
 
- Fram till nyligen satt jag i ledningsgruppen för Google Sverige, nu fokuserar jag 100% på transformationsfrågan och startar konsultbolaget Edgewise med syfte att få digitalisering att hända på riktigt i svenska bolag. 
 
- Tillsammans med Johan Eriksson har du skrivit boken ”Marketing goes Digital - 12 Practices for Business Success”. Och nu har du i samarbete med IHM utvecklat ett nytt program - IHM Digital Business Transformation – och du ska själv leda den här kursen. Vad är det som gör att du brinner för att bidra till ökad digitalisering?
 
- Vi har bara sett början på hur ny teknik i kombination med nya sätt att leda bolag kan skapa mervärden för både individ, företag och samhälle. All förändring är inte positiv, men med ett tydligt syfte och höga ambitioner kan svenska företag skapa väldigt mycket gott. Jag har arbetat djupt inne i en traditionell affärslogik där silo-tänket har präglat vardagen, och där t ex marknadsföring, försäljning, produktutveckling och logistik levt sina egna liv, var för sig. Med kunden i centrum vävs allt samman utan att många ens tänker på det, och det är just det som är nyckeln till innovation som har riktigt värde och till långsiktigt starka affärer.
 
 
Står du still, är du lätt att passera
 
- Flera undersökningar visar att Sverige tappar som innovationsland inom digitalisering. Boston Consulting Groups EU undersökning visar att vi tappat mark från 3:e plats 2011 till 9:e plats 2016, med en prognos på en 22:a plats 2025. Denna dystra bild bekräftas av att mer än 80 % av alla svenska företag ännu inte startat digitaliseringsarbetet. Det låter väldigt alarmerande i mina öron. Vilka risker ser du?
 
- Jag ser mest möjligheter. Att 80 % av Sveriges företag inte ens börjat innebär massor av oförlöst innovationskraft. Och många har de facto börjat ta frågan på stort allvar. Jag ser knappt en ledningsbefattning tillsättas idag utan att digitalisering står högst i rollbeskrivningen. Och det går inte att vänta längre. Det tillkommer 200 miljoner nya Internetanvändare varje år, och hela världen är snart uppkopplad. Det innebär självklart att vi i ingenjörslandet Sverige inte kan luta oss tillbaka på gamla meriter.
 
- Anser du att det finns en självgodhet som hindrar innovation?
 
- Nej, det finns generellt en stor ödmjukhet. Ett typiskt scenario i mina personliga möten med stora bolag, är att VDn vänder sig till mig och viskar “jag måste erkänna en sak, vi ligger jättelångt efter med det här”. Det finns mycket kraft framåt i ett sånt påstående. Däremot är det lite överraskande att så många fortfarande jämför sig med de gamla vanliga konkurrenterna. Istället borde man ju ställa sig frågan ”vilka i världen är det som idag driver utvecklingen inom vårt fält?” Det är dom vi måste ha kontakt med, lära oss ifrån och kunna konkurrera mot imorgon.
 
Glöm en perfekt, förankrad strategi
 
- Men varför halkar vi efter? Många är väl medvetna om hur snabbt ny teknik förändrar köpbeteenden och affärsmodeller?
 
- Ett stort hinder är att många företagsledare inte anser sig ha kompetens att styra och hantera en digital transformation. Många ledare förlamas av att de inte upplever sig kompetenta nog att förankra en stark digitaliseringsstrategi gentemot styrelsen. De borde ställa högre krav på sig själva att gå igenom en egen personlig digitalisering - men samtidigt lägre krav på hur mycket de behöver ha på plats för att ta ett första ordentligt kliv. Inget företag jag känner till, som har lyckats med sin digitalisering, har haft förmånen att utvecklas med hjälp av ett facit. Chefer måste inse och erkänna att de inte kan - och vända detta till en möjlighet att ställa frågor och lära sig. Det handlar om att våga släppa kontrollen lite, komma igång och personligen få saker att hända. Att lära sig av egna framsteg och misslyckande. För många kommer detta både vara roligare och enklare än vad de tror. Ingen utveckling sker om man sitter still av rädsla för att misslyckas. 
 
- Tror du att en digital transformation är jobbigare än annat förändringsarbete?
 
- Ja sannolikt, eftersom den är svår att se omfattningen av i förväg. Arbetssätt och organisation kommer att påverkas, men också affärsmodeller, styrning, processer och analys. Det kan lätt skapa oro på ledningsnivå, och det är helt naturligt att det kan kännas väldigt otryggt att varken ha kontroll eller kunskap om det man ska leda. Här måste ledare vara mer prestigelösa och modiga, och inse att de flesta sitter i samma situation. Nyckelordet är nyfikenhet, att börja sätta sig in i utvecklingen och våga fråga.
 
- Anser du att digitaliseringen är en generationsfråga?
 
- Tvärtom, det gamla måste förenas med det nya. Att hoppas på att ett gäng digitala men affärsmässigt omogna 20-åringar ska kunna omvandla en väletablerad verksamhet till en framgångssaga är ofta rätt utsiktslöst. Verklig innovation sker i gränsytan mellan olika kompetensområden. Det är när du gifter ihop det du kan sedan tidigare, med en prestigelös nyfikenhet på det som är nytt som verklig magi uppstår. Sitter du med en lång karriär bakom dig är detta en potentiell jättefördel - men bara om du vågar släppa ned garden lite och helhjärtat suga i dig nya perspektiv och lärdomar. Som i all förändring handlar det ytterst om individens förmåga att våga släppa på kontrollen och se möjligheterna i det som sker.
 
Enkla steg som skapar magi
 
- Ditt råd, vad man ska börja med?
 
- Börja på riktigt, börja med något som är viktigt för kunden och din affär och gör det ordentligt! Lär dig av dina första ordentliga steg och accelerera sedan förändringen.
 
- Men man kan ju inte släppa befintlig affär, det måste väl vara en parallell process?
 
- Absolut, men det ska vara en prioriterad och lärande process.
 
- Vem ska leda arbetet?
 
- VD måste vara engagerad men får gärna ta hjälp av andra; det är viktigt att få lite nya influenser, hur andra har gjort osv. Att försöka bli ett nytt Airbnb eller Uber blir troligtvis bara ett hinder och inte särskilt inspirerande. Det viktiga är att VDn inte delegerar bort arbetet till ett ”digitalt alibi” eller en projektgrupp. Vill de inte leda förändring ska du kanske inte vara VD.
 
- Lyft fram en framgångsfaktor! 
 
- Det är enkelt (men kan vara väldigt jobbigt att höra): man måste höja ambitionsnivån för sin egen digitala kunskap. Det finns ingen extern genväg till lyckad digitalisering - den börjar alltid med dig. Sedan måste man utgå ifrån kundperspektivet fullt ut. Det kan handla om väldigt enkla saker, som att alltid ställa sig frågan hur det man gör skapar värde för kund, i innovationsarbetet, i marknadsföringen och i varje enskild process. Förändringskraften skapas genom att nyttan för kunden blir tydlig.
 
Utforska, labba och kom igång! 
 
- Kul att du har valt att bli en del av IHM, vilka kriterier styrde det? 
 
- Jag gillar verkligen hela grundidén med IHM. Att på djupet hjälpa människor och företag att lyckas och att IHM som stiftelse har en högre mission och inte ett vinstdrivande syfte. IHM delar dessutom min syn på innovation; vikten av att lära om, lära av och lära nytt. På IHM känns att man är mitt i näringslivet, de har ett otroligt nätverk av företag som de hjälper på riktigt och knyter till sig både spännande kursdeltagare och samarbetspartners.
 
- Det nya programmet IHM Digital Business Transformation är ingen traditionell kurs. Vad får man uppleva? Vad får man med sig?  
 
- Vi kommer att utforska, labba och fördjupa insikterna om den digitala transformationens påverkan på affären. Vi arbetar med de senaste trenderna och verktygen, tar fram kundcentrerade innovationskartor för deltagarnas branscher och sätter affärslogiken för lönsam transformation. Men framförallt vill jag att deltagarna ska få med sig verktyg och energi för att skapa omedelbar förändring i sina verksamheter. Det handlar mycket om affär och mycket om personligt ledarsap. Målet är att på tre dagar skapa större kliv både personligt och affärsmässigt än vi skulle klara var för sig på tre år.
 
- Det låter som ett väldigt stimulerande program. Tack för samtalet och lycka till!
 
- Tack själv!
 
Hur digitaliserade är ni? Svara på 13 frågor här.
 
20 september 2016
HUR viktigare än VAD - Läs mer!
Till toppen av sidan Till topp