Blogginlägg av Elisabeth Bargel

Elisabeth Bargel

F d Chef för Operations Mangement på IHM med ansvar för service och administrativa processer som skapar värde. Här delar hon med sig av sin vardag på IHM och sina tankar och funderingar kring ledarskap.

Som certifierad handledare i Försvarshögskolans (FHS) koncept Utvecklande Ledarskap (UL) har jag nyligen tagit del av den senaste forskningen. Modellen har utvidgats med att inte bara omfatta utvecklande beteenden inom ledarskap, utan också destruktiva beteenden och deras påverkan på individen och organisationen. Forskningen visar att gott ledarskap har en viss positiv inverkan på medarbetares motivation, men att negativ inverkan påverkade och drog ned motivationen mer. Man säger också att negativa beteenden ”smittar” i större utsträckning än positiva. Det innebär att bra händelser endast kan få övertaget om de är så många som fem gånger fler i antal än de dåliga. Med andra ord säger forskningen nu att du får bättre effekt som ledare om du arbetar med att minska dina mörka sidor än att utveckla dina ljusa. Intressant! Forskarna pratar också om att passiva destruktiva beteenden såsom feghet, osäkerhet, otydlighet och att vara rörig, över tid kan få mer djupgående negativa konsekvense...

Till toppen av sidan Till topp