Se upp för prioriteringsfrestelsen

När vi arbetar så strukturerat att vi använder en att göra-lista i någon form för att slippa komma ihåg det vi har att göra och för att lätt få översikt över alla uppgifter, finns det en fallgrop vi bör akta oss för.

Då vi skriver in en ny uppgift i vårt digitala att göra-listverktyg, visst är det frestande att ange "hög" (eller "1") i "prioritet"-rutan om uppgiften är viktig? Akta dig för det.

Högt idag - lågt imorgon

Vilka uppgifter som har högst prioritet varierar nämligen med tiden. Det som är högprioriterat idag, kan ha lägre relativ prioritet imorgon, om det då har tillkommit nya, högre prioriterade uppgifter.

Konsekvensen av att sätta prioritet för tidigt blir lätt att du har en lista som är prioriterad, men fel. Då tvingas du se förbi de prioriteringar du tidigare satt (prioriteringen är alltså helt ogjord) eller lägga tid på att ändra prioriteringen till det den är nu istället. Ändrar du till dagens prioritering och inte slutför allt, är den inaktuell imorgon och du får igen lägga tid på att justera.

Gör inte så här

Ange alltså inte hög prioritet direkt när du skriver en att göra-uppgift, utan låt prioriteten då vara "normal". Först när du väljer ut vilka uppgifter som verkligen behöver bli klara idag, sätt då "hög prioritet" på dem. Räkna dock med att du får omprioritera under dagen, eftersom det lär dyka upp saker som omkullkastar din planering.

Använd sålunda inte prioriteringsfältet, förutom när du prioriterar för den närmaste stunden och vill sortera dagens uppgifter efter prioritet, för att lättare läsa listan.

Hur gör du?

Hur gör du för att snabbt och lätt särskilja de högprioriterade uppgifterna från de lägre prioriterade? Hur gör du för att utan extra arbete prioritera om? Kommentera gärna nedan och dela med dig av dina erfarenheter.

3 januari 2012
Till toppen av sidan Till topp