// //

Blogginlägg av Dag Andersson

Dag Andersson

VD och Koncernchef för Diaverum som driver njurenheter på nästan 300 olika platser i 18 länder. Jag kommer att skriva om sjukvård och inte sjukvård i alltför breda termer utan om sjukvård ur ett ledarskapsperspektiv.

Hej! Jag vill knyta an till det Håkan Sträng skrev om kundnöjdhet i ”Strängt talat #1” här på IHM bloggen. Men istället för att tala ur perspektivet utbildning kommer jag att reflektera utifrån ledarskapsperspektivet inom privat sjukvård, där jag verkar. Innan jag kommer in på temat vill jag ge lite bakgrundsfakta om Diaverum som jag sedan början 2008 är VD för. Vi driver njurenheter på nästan 300 olika platser i 18 länder runt jorden. En njurenhet kan bestå av dialysavdelning enbart, men kan också innehålla preventiv vårdavdelning, diabetesvård eller t o m transplantionsavdelning. Vi är idag mer än 8000 anställda varav det stora flertalet är sköterskor. Diaverum ägs av ett riskkapitalbolag. Vi har sedan 2008 mer än dubblerat antalet njurenheter och fortsätter att växa mycket fort då antalet människor med njurskador ökar i snabb takt. Cirka 11% av alla vuxna människor på jorden lider av någon form av nedsatt njurfunktion, lyckligtvis är det en mycket liten andel som behöver dialys ...

Till toppen av sidan Till topp