Blogginlägg av Christina Davisson

Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. 15 års analys av presentationsmaterial har lett till specialintresset hur retorik kan användas för att manipulera budskap i syfte att ljuga och dölja fakta.

"Fasten your seatbelts. It´s going to be a bumpy night", sa en gång Bette Davis. Detsamma säger jag, för denna blogg handlar om ett så delikat ämne som kvinnliga psykopater. Ämnet är outforskat. Det ger de kvinnliga psykopaterna ett försprång. Helst vill de bli chefer precis som sina manliga dito, men de är en mardröm på två ben.  Kvinnliga psykopater utnyttjar samhällets jämlikhetssträvanAtt tid och pengar inom forskning traditionellt har premierat män är ingen nyhet. Det gäller tyvärr också forskning om psykopater. Studierna görs på män – särskilt de våldskriminella som sitter bakom lås och bom. Även checklistor för att diagnosticera psykopater är konstruerade för att göra bedömningar på manliga fängelsedömda brottslingar – inte kvinnor.  Karriärsugna kvinnor med psykopatdrag i alla dess former och styrkegrader är inte sena att utnyttja den vetskapen. Jämlikhetskrav i styrelser och ledning öppnar dörren för dem liksom en strävan efter fler kvinnor på chefsposter i både privat näri...

I dagarna kom den årliga AllBright-rapporten som kartlägger könsfördelningen i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Höstens rapport visar att utvecklingen för jämlikhet på det här området går trögt trots alla goda föresatser. Rekordmånga ledare talar sig visserligen varma för vikten av jämställdhet men i praktiken bromsar nio av tio bolag utvecklingen, säger AllBrights vd, Amanda Lundeteg. Lyckligtvis finns dock ljusglimtar. I årets rapport syns tydliga tecken på att en växande skara företagsledare tänker annorlunda. Många av dem är kvinnor. Det är också kvinnor på toppositioner som öppnar dörren för både män och kvinnor medan män till största delen endast öppnar dörren för andra män. Homogena valberedningar ger homogena styrelser När styrelser ska tillsättas i börsbolag använder majoriteten sig av valberedningar. De består i snitt av fyra personer. Totalt sett utgör dock personerna i valberedningarna endast 12 procent kvinnor. Homogena valberedningar tycks således...

Svenska chefer får toppbetyg i den medarbetarrapport som Netigate släppte i början av juni i år. I undersökningen deltog drygt 10 000 personer från 91 olika organisationer. Fyra av fem uppger att de har högt förtroende för sin chef – ett förtroende som är högre än vad medarbetarna visar sig ha för både vd och ledning i samma undersökning. Skälet är, enligt Netigate, att svenska chefer tar sig tid för sina medarbetare och ställer rimliga krav. Däremot blir betyget mediokert för svenska chefers förmåga att ge feedback, både när det gäller positivt beröm och konstruktiv kritik för sämre prestationer. Medarbetarna efterlyser också chefer som är bättre på att motivera och inspirera.  Bara en av tre rekommenderar sin arbetsplats Undersökningen visar dessutom att endast en av tre skulle rekommendera sin arbetsplats för andra. Efter det första anställningsåret ses även en dramatisk minskning i både nöjdhet och lojalitet, enligt Anna Tjernström, analytiker och HR-expert på Netigate. Hur ska ...

Ledarskap har blivit en lönsam industri fylld av tusentals böcker, föredragshållare och coacher som erbjuder det ena fantastiska framgångsreceptet efter det andra. Om dessa metoder fungerade i praktiken borde dagens chefer vara lysande stjärnor som leder sina medarbetare och organisationer till framgång och lycka av aldrig tidigare skådat slag. Verkligheten visar något helt annat. Det är hög tid att göra upp med leadership bullshit. Jeffrey Pfeffer, professor i organisatoriskt beteende vid Standforduniversitetet i USA, höjde ett varningens finger gentemot ledarskapsindustrin redan 2015 med sin bok Leadership BS – fixing workplaces and careers one truth at a time. Pfeffer har ägnat större delen av sitt drygt 70-åriga liv åt forskning och är klassad som en av världens främsta experter inom ledarskap.  Det största problemet när det gäller ledarskapsindustrin, menar Pfeffer, är å ena sidan att den gedigna kunskap som finns på området stöps om till lättköpt underhållning av självutnämnda...

Om man tränar mycket blir man bra på det man gör. För att bli riktigt bra behöver man, utöver talang, även lägga ner ungefär 10 000 timmars träning. Malcolm Gladwell myntade för snart tio år sedan 10 000-timmarsregeln i sin bok Outliers. Talang är dock en överskattad komponent för framgång menar Anders Ericsson, professor i psykologi vid Florida State University i USA. Han har ägnat 30 år av forskning på hur experter blir experter och har nyligen kommit ut med boken PEAK – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt.  Enligt professor Ericsson kan vem som helst bli duktig på i stort sett vad som helst. Lösningen ligger i att träna på rätt sätt med en bra handledare, vara fokuserad och målmedveten samt hitta rätt nivå på utmaningen och få bra feedback – bara man vågar lämna sin bekvämlighetszon. Det låter lovande för alla som sysslar med Talent Management och ledarskap.   Att vara extremt duktig på sin sak är heller inte genetiskt betingad, visar Ericssons forskning. Däremot har de ...

Konflikträdsla är ett utbrett problem i Sverige. Larmen om det ökande antalet sjukskrivningar på grund av psykosociala förhållanden på svenska arbetsplatser gick höga redan för 10-15 år sedan. Nu galopperar siffrorna. ”Problem med chefen” anges som skäl i över hälften av fallen enligt Arbetsmiljöverket. Vad är det för fel på de svenska cheferna egentligen? Den svenska demokratiska ledarstilen brukar anges som en del av problemet; cheferna vågar inte vara chefer utan jagar konsensus in absurdum. Det medför svårigheter att ställa krav på medarbetarna – de har ju så mycket att göra ändå. Resultatet blir då ett otydligt ledarskap med oklara direktiv. Det luddiga ledarskapet genererar osäkra medarbetare som inte vet riktigt var gränsen går mellan sina och andras arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Tas saken inte upp och reds ut kommer konflikträdslan smygande på arbetsplatsen - och just konflikträdda chefer lär ligga högt på topplistorna över de egenskaper som skapar motsättningar ...

Kraven ökar på öppenhet och transparens. Gränsen mellan vad som är fantasi och verklighet, sant eller falskt i etern, blir dock alltmer oklar. Lika oklar börjar gränsen bli mellan seriösa och oseriösa aktörer på området - inte minst när det gäller nyhetsrapportering. I en enkel handvändning kan fakta manipuleras och spridas över hela jordklotet. Det kunde inte vara bättre förspänt för psykopater att sprida falska nyheter. Typiska psykopater avskyr rampljuset till skillnad från sina kusiner narcissisterna, som är besatta av att synas och höras. Psykopater arbetar hellre bakom kulisserna för att skaffa sig makt och erbjuder gärna sina tjänster till en narcissistisk frontfigur. De spelar slugt på dennes fåfänga behov av att ständigt skönmåla sin egen person och smutskasta kritiker och rivaler. Sprängkraften i falska nyheter gör psykopater till etermediernas nya härskare.  Psykopaters paranoida hållning skapar emellertid ett synfält som blir svart och onyanserat; de ser fiender och kon...

Vi lever i en narcissistisk tidsålder. Syns du inte så finns du inte. Det egna jaget har blivit ett koncept som marknadsförs som en vara redan i skolåldern; man ska vara lycklig, se snygg ut och bli framgångsrik. Nätet vimlar av varumärkesbloggar vars affärsidé representerar en enda människas specifika personlighet och smak. Vi ser samma tendenser bland boktitlar och exklusiva magasin. Många blir imponerade, blir följare och gör tummen upp. Men vad händer om egot blir president?   Donald Trump har ett ego stort som ett hus. Han blir också hög som ett hus – på sig själv. Det tycks inte vara någon ände på hur mycket superlativer Trump strör omkring sin person. Det tycks inte heller finnas någon gräns för hur mycket okvädningsord han kastar på dem som inte sällar sig till hans beundrarskara – eller än värre: rivaliserar med honom i mediebruset. De ska tystas ner, förnedras och förlöjligas.  Trump är narcissist ut i fingerspetsarna; Han får aldrig nog av sig själv. Han pratar till och m...

“A culture of integrity is a prerequisite for a world-class business.” Orden kommer från Ulrich Spiesshofer, verkställande direktör för verkstadskoncernen ABB. ”It´s not about rules. But about developing and working with integrity. Integrity is about behaviour, förklarar Diane De Saint Victor, chefsjurist hos ABB, på företagets hemsida.  Det tycks dock för det mesta vara med företagskultur som med arbetsansökningar; man slänger sig med en handfull populära uttryck som låter bra, med förhoppning om att ge ett gott intryck i andras ögon. Det betyder i klartext att man t ex anser sig vara flexibel, kundfokuserad och kreativ utan att närmare reflektera över vad det innebär för den yrkesroll och det sammanhang man ska verka i. Det är med andra ord så långt ifrån integritet man kan komma. Enligt Marie Alani och Helena Timander, författare till boken ”Lycklig lönsamhet – om att bygga stark företagskultur”, lägger de flesta svenska företag ner massor med tid, pengar och kraft på att välja u...

Till toppen av sidan Till topp