Blogginlägg av Christina Davisson

Christina Davisson

Christina Davisson är språkvetare och har undervisat i bl a retorik på Stockholms universitet. 15 års analys av presentationsmaterial har lett till specialintresset hur retorik kan användas för att manipulera budskap i syfte att ljuga och dölja fakta.

Kan man vara intelligent och dum på samma gång? Javisst! Man kan till och med sätta dumheten i system och ta betalt för det. Det kallas för funktionell dumhet, menar Mats Alvesson, professor och forskare inom organisation och ledarskap vid Lunds universitet och författare till bl a The Stupidity Paradox och The Triumph of Emptiness.  Gror i offentlig sektorFunktionell dumhet är särskilt tydlig inom offentlig sektor, enligt professor Alvessons forskning. Utgångspunkten för ledarskapet där, vilar på fyra värderingar som är utmärkande för oss i Sverige: försiktighet, följsamhet, feghet och förljugenhet. Resultatet är ett inkompetent ledarskap som tycks vara oförmöget att använda sina resurser på ett vettigt vis.  Orsakar kapitalförstöringKonsekvensen blir att viktiga samhällsfunktioner såsom skola, vård och polisväsende slukar alltmer tid och pengar utan att i egentlig mening leverera vare sig mer resultat eller kvalitativt arbete -  tvärtom urholkas kärnverksamheten. Istället växer ad...

Myten om kroppsspråket är nog ungefär lika gammal som den om råttan i pizzan. Frågan är bara var myten kommer ifrån? Svaret är att myten om kroppsspråket bygger på vetenskapliga fakta som ryckts ur sitt sammanhang och sedan putsats till för att konstruera en enkel sanning som är lätt att sälja in. Det är med andra ord samma teknik som används för att skapa falska nyheter. Photo by Slim Emcee (UG) the poet Truth_From_Africa_Photography on Unsplash Vad bygger myten om kroppsspråket på? Myten baseras på två studier som gjordes för över 50 år sedan, närmare bestämt 1967, av en pionjär inom modern kommunikationsforskning vid UCLA i USA; den iransk-amerikanske professorn Albert Mehrabian:  "Decoding of Inconsistent Communications" "Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels".   Vad handlar studierna om? Båda studierna undersökte positiva och negativa attityder och reaktioner (gilla-ogilla) vid förmedling av enstaka känslomässigt laddade ord, t ex ”kär” och ”hemsk...

Björn Ranelid har fått nog av turbulensen bland ledamöterna i Svenska Akademien. Under ett inslag i SVT:s Aktuellt konstaterade han frankt att om de inte vet vad ordet jäv betyder så kan de inte stå för ”snille och smak”. De borde istället avskedas allihop och sättas i skolbänken. Jag håller med. Det klassiska misstagetSvenska Akademien instiftades av kung Gustav III år 1786. Enligt stadgarna är dess syfte att "arbeta uppå Svenska Språkets renhet, styrka och höghet". Om man leker med tanken på att Svenska Akademien och ”de aderton” motsvarar en ledningsgrupp i vårt nutida näringsliv, tycks det som om de gjort det mest klassiska misstaget av alla: De har inte klargjort svaren på de mest elementära frågorna i sammanhanget: Varför finns vi? Vad är viktigast för oss att arbeta med?  Låg intern kommunikationsnivå och outvecklade relationerEnligt Roy Bartilson och Per Malmberg, författare till boken 150 ledningsgrupper senare – vår bild av en dold potential, saknar så många som 90 procen...

Sverige är ett varumärke i världsklass. Vi har topplaceringar i internationella mätningar för mjuka värden såsom frihet, jämställdhet, språkkunskaper, öppenhet, hälsa och demokratiska värderingar. Inte nog med det: Sverige har även topplaceringar när det gäller It-teknik, bioteknik, anti-korruption och trygghetssystem. Det gör Sverige attraktivt för investerare och företagare. Men så stor framgång för ett så litet land provocerar.  Kängor från Vita Huset Donald Trump var som bekant snabb med att skicka en känga om vad som egentligen försiggår i Sverige, under sitt tal i Florida förra året. Han var dock inte den förste i Vita Huset som ifrågasatt idealbilden av Sverige. Redan i början av 1960-talet fick Sverige en rejäl knäpp på näsan av den amerikanske presidenten Dwight D Eisenhower - en knäpp som är kännbar än idag.  Eisenhower ville misskreditera sina politiska motståndare genom att slå hål på den svenska modellen - ”The Middle Way” - där den kungliga familjen, en socialistisk re...

Hur ser den idealiska medarbetaren ut? Den frågan ställde häromåret det svenska analysföretaget Tableau till 500 affärsledare. Av dessa svarade 78 procent att medarbetarens personlighet är viktigast.  Den idealiska medarbetaren har en personlighet som präglas av en väl utvecklad emotionell intelligens, EQ. Inte ens yrkesskicklighet eller förmågan att passa in i en viss företagskultur väger tyngre, enligt affärsledarna i undersökningen. Problemet är bara att psykopaten är expert på att framställa sig som den ”perfekta” medarbetaren vid en rekrytering, för att sedan visa sitt rätta jag när anställningen är genomförd. Det råder inget tvivel om att EQ är klent utvecklad hos psykopater, och här gäller det alltså att kunna skilja äkta vara från falska kopior för att inte bli lurad. Frågan är bara hur? Låt oss titta lite närmare på vad som skiljer psykopater från vanliga, hederliga människor.  1. Belöningen kommer när arbetet är utfört Medarbetare med hög EQ drivs inte av pengar och kortsi...

Psykopater skapar dålig stämning, bråk och kaos oavsett om de sitter i en sandlåda, i ett klassrum eller i ett styrelserum. Psykopater saknar moralisk kompass och stimuleras av att skada, såra och skrämma andra människor. De är också patologiska lögnare och lyder inga andra regler och lagar än sina egna. De är den stora miljöboven som de ansvariga inte vill se.  Nödropen skrattas bort Den senaste tidens nödrop från sextrakasserade kvinnor - och en och annan man - är alarmerande, men knappast överraskande. Redan från 6-årsverksamheten rapporterar flickor om vuxnas flathet inför ovälkomna pussar och kladd; ”Det är gulligt – och pojkar är ju pojkar”, signalerar den kvinnodominerade yrkeskåren till barnen. Flickor lär sig med andra ord tidigt att agera levande krockkuddar. I tonåren deltar också skolpersonalen aktivt i sextrakasserierna. Snygga kroppar och söta flickor premieras med högre betyg och förväntas tacksamt ta det hela som en komplimang. Idrottstränare och gympalärare kommente...

Det manliga geniet är en figur som har höjts till skyarna så länge jag kan minnas. Men är han så genial som det påstås? Vilken slags manlighet representerar han egentligen? När uppropen om sexuella trakasserier i arbetslivet duggar tätt är det hög tid att sätta det manliga geniet under lupp. Det manliga geniet är en narcissist  En sunt fungerande man har en sund syn på sig själv, sina medmänniskor och på omvärlden. Det manliga geniet däremot är en man som kännetecknas av en sjuklig självupptagenhet och ett grandiost ego, kort sagt en narcissist.  Narcissister har en personlighetsstörning där väsentliga spärrar och gränser saknas. Det manliga geniet är således präglad av en gränslös kärlek till sig själv och sina behov. Han behöver därför inte ta hänsyn till någon annan, för att få vad han anser sig ha rätt till. Det manliga geniet måste ständigt synas och höras Lika självklart är det för det manliga geniet att ständigt synas och höras. Han kräver stor publik och en hängiven beundrar...

"Fasten your seatbelts. It´s going to be a bumpy night", sa en gång Bette Davis. Detsamma säger jag, för denna blogg handlar om ett så delikat ämne som kvinnliga psykopater. Ämnet är outforskat. Det ger de kvinnliga psykopaterna ett försprång. Helst vill de bli chefer precis som sina manliga dito, men de är en mardröm på två ben.  Kvinnliga psykopater utnyttjar samhällets jämlikhetssträvanAtt tid och pengar inom forskning traditionellt har premierat män är ingen nyhet. Det gäller tyvärr också forskning om psykopater. Studierna görs på män – särskilt de våldskriminella som sitter bakom lås och bom. Även checklistor för att diagnosticera psykopater är konstruerade för att göra bedömningar på manliga fängelsedömda brottslingar – inte kvinnor.  Karriärsugna kvinnor med psykopatdrag i alla dess former och styrkegrader är inte sena att utnyttja den vetskapen. Jämlikhetskrav i styrelser och ledning öppnar dörren för dem liksom en strävan efter fler kvinnor på chefsposter i både privat näri...

I dagarna kom den årliga AllBright-rapporten som kartlägger könsfördelningen i de svenska börsbolagens ledningsgrupper och styrelser. Höstens rapport visar att utvecklingen för jämlikhet på det här området går trögt trots alla goda föresatser. Rekordmånga ledare talar sig visserligen varma för vikten av jämställdhet men i praktiken bromsar nio av tio bolag utvecklingen, säger AllBrights vd, Amanda Lundeteg. Lyckligtvis finns dock ljusglimtar. I årets rapport syns tydliga tecken på att en växande skara företagsledare tänker annorlunda. Många av dem är kvinnor. Det är också kvinnor på toppositioner som öppnar dörren för både män och kvinnor medan män till största delen endast öppnar dörren för andra män. Homogena valberedningar ger homogena styrelser När styrelser ska tillsättas i börsbolag använder majoriteten sig av valberedningar. De består i snitt av fyra personer. Totalt sett utgör dock personerna i valberedningarna endast 12 procent kvinnor. Homogena valberedningar tycks således...

Svenska chefer får toppbetyg i den medarbetarrapport som Netigate släppte i början av juni i år. I undersökningen deltog drygt 10 000 personer från 91 olika organisationer. Fyra av fem uppger att de har högt förtroende för sin chef – ett förtroende som är högre än vad medarbetarna visar sig ha för både vd och ledning i samma undersökning. Skälet är, enligt Netigate, att svenska chefer tar sig tid för sina medarbetare och ställer rimliga krav. Däremot blir betyget mediokert för svenska chefers förmåga att ge feedback, både när det gäller positivt beröm och konstruktiv kritik för sämre prestationer. Medarbetarna efterlyser också chefer som är bättre på att motivera och inspirera.  Bara en av tre rekommenderar sin arbetsplats Undersökningen visar dessutom att endast en av tre skulle rekommendera sin arbetsplats för andra. Efter det första anställningsåret ses även en dramatisk minskning i både nöjdhet och lojalitet, enligt Anna Tjernström, analytiker och HR-expert på Netigate. Hur ska ...

Ledarskap har blivit en lönsam industri fylld av tusentals böcker, föredragshållare och coacher som erbjuder det ena fantastiska framgångsreceptet efter det andra. Om dessa metoder fungerade i praktiken borde dagens chefer vara lysande stjärnor som leder sina medarbetare och organisationer till framgång och lycka av aldrig tidigare skådat slag. Verkligheten visar något helt annat. Det är hög tid att göra upp med leadership bullshit. Jeffrey Pfeffer, professor i organisatoriskt beteende vid Standforduniversitetet i USA, höjde ett varningens finger gentemot ledarskapsindustrin redan 2015 med sin bok Leadership BS – fixing workplaces and careers one truth at a time. Pfeffer har ägnat större delen av sitt drygt 70-åriga liv åt forskning och är klassad som en av världens främsta experter inom ledarskap.  Det största problemet när det gäller ledarskapsindustrin, menar Pfeffer, är å ena sidan att den gedigna kunskap som finns på området stöps om till lättköpt underhållning av självutnämnda...

Om man tränar mycket blir man bra på det man gör. För att bli riktigt bra behöver man, utöver talang, även lägga ner ungefär 10 000 timmars träning. Malcolm Gladwell myntade för snart tio år sedan 10 000-timmarsregeln i sin bok Outliers. Talang är dock en överskattad komponent för framgång menar Anders Ericsson, professor i psykologi vid Florida State University i USA. Han har ägnat 30 år av forskning på hur experter blir experter och har nyligen kommit ut med boken PEAK – vetenskapen om att bli bättre på nästan allt.  Enligt professor Ericsson kan vem som helst bli duktig på i stort sett vad som helst. Lösningen ligger i att träna på rätt sätt med en bra handledare, vara fokuserad och målmedveten samt hitta rätt nivå på utmaningen och få bra feedback – bara man vågar lämna sin bekvämlighetszon. Det låter lovande för alla som sysslar med Talent Management och ledarskap.   Att vara extremt duktig på sin sak är heller inte genetiskt betingad, visar Ericssons forskning. Däremot har de ...

Konflikträdsla är ett utbrett problem i Sverige. Larmen om det ökande antalet sjukskrivningar på grund av psykosociala förhållanden på svenska arbetsplatser gick höga redan för 10-15 år sedan. Nu galopperar siffrorna. ”Problem med chefen” anges som skäl i över hälften av fallen enligt Arbetsmiljöverket. Vad är det för fel på de svenska cheferna egentligen? Den svenska demokratiska ledarstilen brukar anges som en del av problemet; cheferna vågar inte vara chefer utan jagar konsensus in absurdum. Det medför svårigheter att ställa krav på medarbetarna – de har ju så mycket att göra ändå. Resultatet blir då ett otydligt ledarskap med oklara direktiv. Det luddiga ledarskapet genererar osäkra medarbetare som inte vet riktigt var gränsen går mellan sina och andras arbetsuppgifter, befogenheter och ansvar. Tas saken inte upp och reds ut kommer konflikträdslan smygande på arbetsplatsen - och just konflikträdda chefer lär ligga högt på topplistorna över de egenskaper som skapar motsättningar ...

Kraven ökar på öppenhet och transparens. Gränsen mellan vad som är fantasi och verklighet, sant eller falskt i etern, blir dock alltmer oklar. Lika oklar börjar gränsen bli mellan seriösa och oseriösa aktörer på området - inte minst när det gäller nyhetsrapportering. I en enkel handvändning kan fakta manipuleras och spridas över hela jordklotet. Det kunde inte vara bättre förspänt för psykopater att sprida falska nyheter. Typiska psykopater avskyr rampljuset till skillnad från sina kusiner narcissisterna, som är besatta av att synas och höras. Psykopater arbetar hellre bakom kulisserna för att skaffa sig makt och erbjuder gärna sina tjänster till en narcissistisk frontfigur. De spelar slugt på dennes fåfänga behov av att ständigt skönmåla sin egen person och smutskasta kritiker och rivaler. Sprängkraften i falska nyheter gör psykopater till etermediernas nya härskare.  Psykopaters paranoida hållning skapar emellertid ett synfält som blir svart och onyanserat; de ser fiender och kon...

Vi lever i en narcissistisk tidsålder. Syns du inte så finns du inte. Det egna jaget har blivit ett koncept som marknadsförs som en vara redan i skolåldern; man ska vara lycklig, se snygg ut och bli framgångsrik. Nätet vimlar av varumärkesbloggar vars affärsidé representerar en enda människas specifika personlighet och smak. Vi ser samma tendenser bland boktitlar och exklusiva magasin. Många blir imponerade, blir följare och gör tummen upp. Men vad händer om egot blir president?   Donald Trump har ett ego stort som ett hus. Han blir också hög som ett hus – på sig själv. Det tycks inte vara någon ände på hur mycket superlativer Trump strör omkring sin person. Det tycks inte heller finnas någon gräns för hur mycket okvädningsord han kastar på dem som inte sällar sig till hans beundrarskara – eller än värre: rivaliserar med honom i mediebruset. De ska tystas ner, förnedras och förlöjligas.  Trump är narcissist ut i fingerspetsarna; Han får aldrig nog av sig själv. Han pratar till och m...

Sidor

Till toppen av sidan Till topp