Utan uppföljning har Du ingenting!

För några veckor sedan höll Maria Tornberg seminariet ”Ledningsgrupper i världsklass” på IHM i Göteborg. En ihållande förkylning spetsad med influensa symptom fick mig att kapitulera och stanna hemma.  Jag misstänker att ni som var med på föreläsningen var nöjda.  Det brukar man vara på skolans föreläsningar.

När jag började på IHM gav min chef nästintill en order om att jag skulle gå på så många seminarier som jag bara kunde. Även om ämnet inte låg helt i linje med mina vardagliga uppgifter. Han menade på att det alltid finns saker att lära, få inspiration och utveckla till det egna användningsområdet. Han har en sund inställning till min studietid på IHM:
”Ju mer du lär dig, desto bättre för oss!” brukar han säga. När jag pratat med flera av mina klasskamrater inser jag att långt ifrån alla chefer har detta synsättet och helhetssynen.

När jag går på ett seminarium har jag för vana att alltid göra ett arbete av det jag just har hört och bevittnat. Även om materialet finns på IHMs sida. Detta då jag känner att jag lär mig mer, det blir även ett kvitto till min chef som skickat iväg mig samt en rolig och nyttig punkt på ledningsmötet. Vill en kollega sedan veta mer kan han eller hon ta del av materialet. Framför allt så hamnar inte anteckningarna från föreläsningen i papperskorgen. Kompetensen stannar inte hos mig utan sprids vidare till mina arbetskamrater.

Så varför inte ta med chefen på nästa seminarium på IHM? Det är en trevlig och givande stund utanför arbetsplatsen.  IHM sätter igång mycket i hjärnkontoret och bli därför inte förvånade om ni kommer hem med nya idéer utanför boxen!

Jag tänkte fortsätta på ämnet att ta tillvara på nyvunnen kompetens.
Visst är det trevligt att få gå på kurs och utbildning? Tyvärr så stannar det ofta där.
Vi har chefen som vill uppmuntra medarbetaren som känner att en injektion är behövlig för att motivationen inte skall gå helt åt pipan på jobbet.

Vid de flesta utbildningarna får deltagaren inledningsvis frågan:
”Vilka förväntningar har Du på de här dagarna?” 
Med smarrig fika och god mat i tankarna svarar deltagaren:
”Att få lära mig mer…” Nu raljerar jag lite, men faktum kvarstår att i många fall saknas det en dialog mellan chefen och medarbetaren innan och efter utbildningen.
Chefen känner sig nöjd med att medarbetaren fått komma iväg på en ”aktivitet.”

I bästa fall får medarbetaren frågan vid hemkomsten:
 ”Var utbildningen bra?”
Och där slutar uppföljningen.
Om utbildningsledaren inledningsvis skulle frågat deltageren:
”Vilka förväntningar har Din chef på Dig när Du kommer hem igen?”
Kan jag garantera att de flesta skulle svara:
”Vet inte riktigt…lärt mig något mer… kanske?”

Jag brukar säga:
”Utan uppföljning har Du ingenting!”
Att följa upp är att kvalitetssäkra. Jag skall ge ett tips som fungerar för mig.
När mina två kollegor och jag håller i våra tvådagars utbildningar i förbättringsarbete inleder vi alltid med ett inskrivningssamtal med chefen och deltagaren. Samtalet görs i god tid innan utbildningen. Detta för att kvalitetssäkra att båda chef och deltagaren skall veta vad som förväntas av dem och vi får reda vilka förväntningar de har av oss. Detta gör att vi också kan spara värdefull tid och göra rätt saker på utbildningen.

När vi avslutar våra utbildningar skall deltagaren alltid kunna påbörja minst en aktivitet relaterat från vad som framkommit under utbildningsdagarna. Detta är något som chefen sedan följer upp med medarbetaren.  Detta tycker jag borde vara ett krav från varje chef som skickar iväg sina medarbetare på utbildning.

När min kollega och jag för några år sedan gick Accentures LEAN utbildning bestämde vi oss för att göra vår första VSM (value stream mapping). Detta av just den anledningen att prova något som vi lärt oss. Vi gjorde detta i stort sett med en gång vi kommit hem från utbildningen när minnet fortfarande var färskt. Den blev långt ifrån perfekt, men aktiviteten gjorde att vi vågade, var mer taggade och visste vad vi skulle göra bättre till nästa gång.

Den 8e av (7+1) slöserierna i LEAN är medarbetarens outnyttjade kreativitet.  
Låt inte minnet av utbildningen bli smarrig fika och god mat. Utbildningen blir vad du gör den till. Du som skall på utbildning eller kurs, boka in ett möte med din chef direkt efter utbildningen.

Och du som är chef, Utmana dina medarbetare! Ställ krav nästa gång du skickar iväg dem på utbildning eller kurs! Det kommer automatiskt leda till att även du utmanas! Dina medarbetare kommer respektera dig för det!

16 april 2013
Till toppen av sidan Till topp