Blogginlägg av Anna Tebelius Bodin

Anna Tebelius Bodin

Sakkunnig om hjärnan, Keynote speaker, Harvard Graduate.

Kan du lita på att din hjärna arbetar för ditt bästa? Egentligen inte. Hjärnan är inte det samstämda maskineri som man skulle kunna önska. I din hjärna har du olika system som utvecklats under olika tider av evolutionen. Konsekvensen blir att du kämpar med interna och motstridiga ”viljor” i hjärnan. Vägen till välbefinnande går genom att få viljorna att samarbeta. Samtidigt finns det starka intressen från Silicon Valley som försvårar samarbetet. (Beräknad lästid ca 3 min.) Emotionella systemetDet äldre och emotionellt styrda systemet kommer att söka belöningar och prioritera det som ger njutning. Det som ger den belönande känslan av dopamin är per definition positivt för det emotionella systemet. Det kan vara förväntan, nyfikenhet, engagemang eller tillgång till belöningar. Här inkluderas även kortsiktiga påslag som att hänge sig åt olika typer av missbruk, beroenden och ovanor. Risker med det emotionella systemetNär det emotionellt lustdrivna systemet får styra fritt kan det leda t...

Till toppen av sidan Till topp