Att leda människor, projekt och företag

Varför kan vissa företag leverera rätt kvalitet, i rätt tid med hög effektivitet? Att leda människor, projekt och företag är en kombination av det hårda och det mjuka. För att styra en verksamhet behöver du behärska det som lägger grunden för verksamhetens operativa skicklighet och ditt ledarskap har stor påverkan på människors motivation och drivkraft att prestera och leverera.

George Modou, entreprenör

"Tillsammans med mitt team har jag identifierat majoriteten av våra slöserier och lyckats hitta effektivare lösningar ."

Pernilla Brown, projektassistent samt ordförande i Prematurföreningen Mirakel

"Utbildningen betalar jag själv för att jag känner att jag vill ta nästa steg i min yrkeskarriär. Jag ser det som en investering i mig själv."

Magnus Larsson, senior director retail operations franchise, Circle K.

"Hur vet jag att våra 41 miljoner kundmöten sker optimalt utifrån resultat, effektivitet och kundnytta? Vad gör vi bra idag? Vad kan vi göra bättre?"

IHM Verksamhetsstyrning

För dig som vill förbättra effektiviteten i processerna och utveckla verksamhetens operativa skicklighet. Du får förståelse för hur du bör organisera verksamheten, fördela ekonomiskt ansvar, optimera processer samt delegera ansvar för att nå målen. Du får kunskap om system och verktyg för affärsplanering och uppföljning. Tid: 18 tillfällen, ett pass i veckan.

IHM Projektledning

För dig som vill leda projekt i vilken bransch som helst och få förståelse för hur ledarskapet påverkar effektivitet, motivation och prestation. IHM Projektledning kombinerar de hårda och mjuka delarna och du ökar förmågan att kombinera olika verktyg för analys, planering och styrning samt skapa ett effektivt samarbetsklimat. Tid: 17 tillfällen, ett pass i veckan

Det beror på...

Hans praktiska pedagogik att lära ut tilltalar mig. Engagemanget bland oss elever blir alltid stort och när George målade upp GRID matrisen på tavlan frågade han oss var vi kunde hitta den optimala ledaren. Ingen av mina klasskamrater prickade in 9.9. – Men är en 9.9 verkligen den bästa ledaren? Frågade en klasskamrat som hellre skulle se ”kompisstilen” 5.5 som mönsterledaren. George tittade lite finurligt och svarade som han ibland gör. – Det beror på...

IHM Business Finance

Lär dig utforma och styra en verksamhet utifrån finansiella mål. Business Finance ger dig förmåga att visa på den ekonomiska effekten och förståelse för vilka styrmedel som krävs för att generera överskott och kassaflöden som ökar konkurrenskraft och lönsamhet på kort och lång sikt. Tid: 18 tillfällen, ett pass i veckan

Kom och träffa oss!

Vi vill gärna träffa dig och höra mer om dina utmaningar och hur vi kan hjälpa dig vidare på bästa sätt. Du är välkommen på infomöte, där du får en bra överblick över allt det vi kan erbjuda. Vill du hellre boka personlig rådgivning, gör du det nedan.

Examen Marknadsekonom DIHM ger kompetens att ta ansvar för helheten

För att bli Marknadsekonom tar du fyra certifikat, i din egen takt. Två är obligatoriska och två är valfria. Det första, Business Management, ger dig helhetssyn på vad som gör ett företag lönsamt. Det sista, ett Business Case, är beviset på att du självständigt och professionellt kan ta dig lösa en affärsutmaning på ledningsnivå. Examen med inriktning marknadsföring ger dig spännande möjligheter att arbeta som marknadsförare med unik spetskompetens.

Vad behöver du? Testa dina affärskunskaper!

Vilka områden behärskar du och vilka kompetenser behöver du utveckla för att ta nästa steg? Svara på 15 frågor och ladda ner din personliga kompetensprofil.

IHM Personligt ledarskap

Utveckla din typiska ledarstil som utgår från dina personliga förutsättningar. För dig som vill utöva ett välbalanserat, effektivt och hållbart ledarskap. Genom övningar får du chansen att pröva, reflektera över och diskutera olika problemlösningar, och du har tillgång till handledare som följer din utveckling. Tid: 2+2+2+2 dagar.

Utvecklande ledarskap

Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av Transformational Leadership. Det är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet. Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att leda 80- och 90-talisterna.

Verksamhetsutvecklande ledarskap

Lär dig driva kontinuerligt förändringsarbete som ger högre effektivitet på sikt. Ett ledarprogram som ger konkreta verktyg och metoder för att utveckla dig själv, dina medarbetare och ditt team för att därmed öka lönsamheten i verksamheten. Tid: 3+2+2+2 dagar.

Din examen börjar med IHM Business Management

Vad är det som som gör en affärsverksamhet framgångsrik? Genom IHM Business Management lär du affärsspråket och får du förståelse för den kniviga balansen mellan marknadsföring/sälj, affärsutveckling, styrning och lönsamhet. Tid: 16 tillfällen, ett pass i veckan.

Examen Marknadsekonom DIHM ger kompetens att ta ansvar för helheten

För att bli Marknadsekonom tar du fyra certifikat, i din egen takt. Två är obligatoriska och två är valfria. Det första, Business Management, ger dig helhetssyn på vad som gör ett företag lönsamt. Det sista, ett Business Case, är beviset på att du självständigt och professionellt kan ta dig lösa en affärsutmaning på ledningsnivå. Examen med inriktning marknadsföring ger dig spännande möjligheter att arbeta som marknadsförare med unik spetskompetens.

Ringrostig? Börja här.

”Lärarna är engagerade och kunniga. Det märks att det är en lite annan stil än det är på högskolan. Lärarna är ju inte lärare först och främst utan är verksamma även utanför IHM, och drar hela tiden exempel från sin vardag.” Mikael Ryd, Controller

Vad är rätt för dig? Boka personlig rådgivning.

Vi vägleder dig gärna via Skype eller i möte hos oss. Tillsammans tittar vi på dina personliga förutsättningar och mål för att se hur IHM kan hjälpa dig vidare.

Till toppen av sidan Till topp