Anmälan förberedande kurs i företagsekonomi

För vem?
Kursen är för dig som har ansökt till Säljare IT Solutions B2B och uppfyller kraven för Grundläggande behörighet och Engelska 6 (eller motsvarande) men saknar godkänt betyg i Företagsekonomi 1 (eller motsvarande). Den här förberedande kursen ger enbart behörighet för Säljare IT Solutions B2B och gäller inte för våra övriga  utbildningar. Om du saknar formella meriter utöver företagsekonomi så kan du ansöka om reell kompetens.

Utbildningens innehåll
De delar av företagsekonomi 1 som vi anser att sökande behöver för att klara av utbildningen Säljare IT Solutions B2B. 

Utbildningens genomförande
Kursen ges på heltid i Malmö under tre veckor i augusti: 6/8–24/8
Utbildningen bedrivs med undervisning 3 dagar per vecka (9-16) samt resterande dagar självständiga studier med viss tillgång till handledare. 

Efter genomförd utbildning kan du få betygen Icke godkänt, Godkänt och Väl godkänt. Om du har genomgått en förutbildning hos IHM och vill få dina kunskaper dokumenterade på annat sätt än genom betyg kan du få ett utbildningsbevis. I beviset framgår utbildningens innehåll och de mål du har uppnått. Den behörighetsgivande förutbildningen är giltig för utbildningen Säljare IT Solutions B2B med start hösten 2018. Kursen är CSN-berättigad.

Om du inte har sökt Säljare IT Solutions B2B måste du göra det innan den 31 juli. Ansök HÄR

Anmäl ditt intresse genom att fylla i formuläret nedan. 
Mer information kommer via mail. Har du frågor? Kontakta oss här.

Till toppen av sidan Till topp