Aktuell forskning, processinriktad pedagogik och effektiva verktyg

På IHM utvecklar vi ledare som vill leda sina organisationer in i framtiden. Med affären i fokus, omvandlar vi aktuell forskning om effektivt ledarskap och högpresterande organisationer till träningsmoment som hjälper ledare och ledningsgrupper att nå sin fulla potential. I samarbete med forskare och partners världen över, väljer vi de allra bästa koncepten och verktygen och integrerar dem i våra program, som leds av certifierade handledare. Allt för att leverera ledarutveckling i världsklass.

Situationsanpassat Ledarskap (Situational Leadership)® är en väletablerad modell som utvecklar din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet. Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg som gör det möjligt att utifrån givna situationer och beteenden anpassa ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig utveckling av organisationen. Vi har ett nära samarbete med SitServ Nordic AB (knutna till Center for Leadership Studies som skapat modellen) som bl a certifierar IHMs handledare i Situational Leadership®. Modellen används flitigt både i våra öppna och företagsanpassade ledarskapsprogram, bl a i IHM Personligt Ledarskap. SitServ Nordic AB’s VD, Madeleine von Gyllenpalm, bloggar regelbundet på IHM.se.  

 

Utvecklande Ledarskap (UL) är ett förhållningssätt, som lyfter moraliska och etiska frågor och tar fasta på ledarens agerande som föredöme utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare inspirerar och motiverar i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Förhållningssättet utmärks också av personlig omtanke; att ge stöd, men också att konfrontera i ett gott syfte både för individen och för organisationen. UL är Försvarsmaktens ledarskapsmodell, baserad på internationella teorier och omfattande forskningsresultat. Vi erbjuder programmet Utvecklande Ledarskap, som bygger på just denna modell som också är en del i programmet IHM Verksamhetsutvecklande Ledarskap

 

Indirekt ledarskap (IL) - att leda ledare. Ger förståelse för det indirekta ledarskapets betydelse och verktyg för hur man som indirekt ledare påverkar organisationen och når ut med visioner och mål på ett sätt som skapar engagemang hos medarbetarna. IL är Försvarshögskolans koncept för ledare som befinner sig på en högre organisatorisk nivå, d v s ledare som leder genom andra chefer. Ingår i i programmet IHM Strategisk Ledning.

 

Tillsammans med ett antal utvalda utbildningsaktörer ingår IHM i en forskningsstudie som bedrivs av Försvarshögskolan. Syftet med studien är att undersöka om deltagare på Utvecklande Ledarskap (UL) samt deras medarbetare och chefer noterar förändringar i ledarskapet. 

 

Förändringens fyra rum - Fyrarummaren är det vardagliga namnet på teorin om vad som sker med människor och organisationer i förändring. Teorin har sitt ursprung i Claes Janssens banbrytande forskning som visar hur en individ eller en grupp färdas genom olika stadier i en förändringsprocess. Baserad på denna forskning har Janssen utvecklat praktiska och användarvänliga diagnostiska verktyg för att öka självförståelsen inom en individ, grupp eller organisation. Genom vårt samarbete med A&L Partners, som tillsammans med Claes Janssen har utvecklat och anpassat verktygen för använding i arbetslivet, ingår nu 4rummaren i flera av våra program; IHM Personligt ledarskap, IHM Verksamhetsutvecklande ledarskap, IHM Business Management, samt i många av våra företagsanpassade program

 

Emotional Capital Report (ECR) - Genom samarbetet med RocheMartin erbjuder IHM koncept, verktyg, metoder och handledare som utvecklar ledare med förmåga att verka tillsammans med och genom sina medarbetare. Verktyget ECR (Emotional Capital Report), hjälper ledare att bli medvetna om inom vilka områden de behöver förstärka sitt ledarskap för att kunna frigöra kraften och den fulla potentialen hos sina medarbetare. RocheMartin är ett globalt HR-företag med inriktning på ledarutveckling och organisationsutveckling. En av grundarna, Dr Martyn Newman, har utvecklat verktyget ECR® baserat på mer än 10 års forskning inom emotionell intelligens. ECR® ingår i programmet IHM EQ Ledarskap.

 

Till toppen av sidan Till topp