Advisory Board skapar behovsanpassade utbildningar

Hela poängen med YH-utbildningar är att de ska leda till jobb. Därför består våra utbildningar av över 1000 timmar praktik (lärande i arbete) hos våra partnerföretag. Av samma orsak får IHM-studenterna aktuell, relevant kunskap och träning genom verkliga case och praktikfall.

Arbetsmarknadens behov av arbetskraft analyseras av YH-myndigheten, som sedan beslutar vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan. Från IHMs sida är vi noga med att kvalitetssäkra innehållet i våra YH-utbildningar, så att våra studenter ska få bästa möjliga förutsättningar. Vi vill ge dem aktuell, relevant kunskap och träning som ger just den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. För att ständigt ligga i framkant och verka för att vara näringslivets ledande affärsskola krävs ett nära samarbete med näringslivet.

Möt några av våra partnerföretag här:
Konceptutvecklare Event & Besöksnäring
Säljare IT Solutions B2B
Digital Marketing & Sales Analytics

Är du intresserad av att sitta med i IHMs Advisory Board, ta emot praktikanter eller lämna ett exjobbsuppdrag? Anmäl intresse här.

IHM Advisory Board

IHM Advisory Board är ett nätverk som sammanträder för att utbyta idéer, fatta strategiska beslut i utvecklandet av nya utbildningar och ge sin syn på framtidens kompetensförsörjning. Här ingår tongivande företag, organisationer och personer inom branscher eller yrkesgrupper med god kunskap om kompetensbehoven, marknaden och framtida utmaningar i svenskt och internationellt näringsliv. Ofta blir företagen sedan LGR-medlemmar eller deltar som gästföreläsare och branschföreträdare i utbildningarna.

Ledningsgruppen för en specifik utbildning

För företag och personer som har intresse av utveckla och leda en specifik utbildning för att påverka framtida kompetensförsörjning. Detta är ett ansvarsfullt uppdrag som bidrar till att befästa IHM som näringslivets ledande affärsskola genom att ge studenterna de allra bästa förutsättningarna för att bli framgångsrika i svenskt och internationellt näringsliv. Exempel på de möjligheter rollen medför är kvalificerade praktikanter som en långsiktig del av rekryteringsprocessen, att delta som gästföreläsare och att vara uppdragsgivare för examensarbeten. 

Erbjuda praktikplats (LiA - Lärande i arbete)

Många företag tar emot praktikanter från YH-utbildningarna och vi är alltid öppna för nya och fler företag att samarbeta med. Syftet är att studenterna i så stor utsträckning som möjligt utför det arbete som ligger inom ramen för yrkesrollen. Genom handledning tränas de att successivt klara alltmer avancerade uppgifter och öka sitt bidrag till verksamheten. Praktiktiden är på drygt 1.000 timmar, vanligtvis uppdelade på två längre och sammanhängande perioder. 

Praktikfall och examensarbete

Företagen som engagerar sig i IHM Advisory Board eller i ledningsgruppen för en utbildning får möjlighet att utifrån sin verksamhet utforma delar av utbildningen tillsammans med oss. Genom praktikfall och skarpa examensarbeten formuleras verklighetsbaserade uppdrag för enskilda eller grupper av studenter under utbildningens gång. Ofta blir detta en inkörsport och naturlig rekryteringsväg för företag och studenter som lär känna varandra.

På IHM finns stora möjligheter att hitta nya talanger och på ett aktivt sätt vara med och utveckla framtidens medarbetare. 
Är du och ditt företag intresserade av att samarbeta med IHM i dessa frågor? Anmäl intresse här 

 

Till toppen av sidan Till topp