Dina personuppgifter lagras och hanteras enligt PUL

IHM Business Schools register är konfidentiella. Den information vi har om dig som kund, deltagare på seminarier eller som deltagare på någon av IHMs utbildningar såsom kontaktuppgifter, kommer inte att användas på annat sätt än att bjuda in dig till seminarier och event samt ge dig tillgång till information och utdrag ur register såsom studieprestationer och betyg från IHM angående din egen studietid. 

Vi lämnar inte ut information om våra fd eller nuvarande deltagare till tredje part utan deltagarens personliga godkännande. Om du erhåller ett erbjudande och inte vill få fler erbjudanden från IHM eller tredje part godkänd av IHM kan du enkelt avregistrera dig. Alla våra utskick innehåller information om hur du går tillväga.

Informationen om dig som är intresserad av IHM och som anmäler dig till IHMs aktiviteter, lagras och används under den tid du har ett aktivt IHM-engagemang och för en tid därefter. Som fd elev på IHM, sk Alumni, lagras dina uppgifter om vilken eller vilka utbildningar du gått samt studieresultaten, utan tidsbegränsning.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bland annat användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring, såväl postalt som digitalt. Med modern informationsteknik menas i dag kontaktvägar som e-post, SMS och MMS.

Vidare kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter. Personuppgifterna kan även komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av IHM, t ex i samband med tryck och distribution.

Som kund/prenumerant/mottagare/användare kan du begära kostnadsfri information om personuppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke. Du kan även begära att uppgifter tas bort, ändras eller spärras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta gör du genom att inkomma med en skriftlig, av dig egenhändigt undertecknad begäran till:

PUL-Ansvarig
IHM Business School
Box 5273
402 25 Göteborg

 

Till toppen av sidan Till topp